کارگران شرکت آرم فرم
دستمزدهای مرداد هم معوق شد !

در اطلاعیه قبلی مورخ 11/5/90 اعلام داشتیم دستمزدهاى 3 ماهه اردیبهشت و خرداد و تیر ماه کارگران پرداخت نشده و علاوه بر این شکایت و اعتراض و پیگیری دهها نفر از کارگران اخراجی پروژه ساختمان سایپا علیه کارفرما (آشوری) علیه اخراج و بیکار سازی و برای نقد شدن دستمزدهای معوق پرداخت نشده شان ادامه دارد! اما تا امروز سوم شهریور ماه با گذشت 3 روز از پایان ماه هنوز حتی خبری از پرداخت ریالی از دستمزدهای مرداد ماه کارگران نیست.

در طی چند روز اخیر کارگران بارها اعتراضشان را برای دریافت دستمزدهای معوقشان به گوش آشوری و همدستانش رسانده اند اما از قرار حضرات چشمی برای دیدن مشکلات کارگران و گوشی برای شنیدن صدای برحق کارگران ندارند. عوامل کارفرما که در منگنه خشم و اعتراض کارگران قرار گرفته اند همچنان با پر روئی از پرداخت دستمزد کارگران خودداری نموده و اعلام داشته اند به کارگرانی که مشکل مالی دارند فعلا اندکی مساعده پرداخت خواهد شد تا بعدا چه پیش آید!

یکی از کارگران میگفت: کار و استثمار نقدی! دستمزدها نسیه کاری و جر زنی! این آشوری و شرکایش بد جوری خودشان را به نادانی و نفهمی زده اند، میگویند هر کی مشکل داره آنهم با هزار ناز و عشوه و منت آقایان اندکی مساعده بگیره! میدانید مشکل کجاست؟ زندگی ما کارگران با این حکومت  سرمایه دارها بطور کامل در باتلاق فقر و گرسنگی و هزار بدبختی فرو رفته، حالا میخواهند با حاتم بخشی حتما بخاطر اینکه حس نوعدوستی شان گل کرده به ما مساعده بدهند! این مزخرفات و یاوه های تکراری و بیفایده به گوش کسی نخواهد رفت. خواست اصلی ما در درجه اول دریافت فوری همه دستمزدهای معوق و همچنین افزایش دستمزدهایمان مطابق با سطح گرانی و تورم است .

شرکت آرم فرم با بیش از 150 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری نامحدود بنا به منافع و نیاز کارفرما! مجری احداث انواع پروژه های راه سازی و ساختمانی است. دفتر مرکزی شرکت در خیابان قائم مقام تهران و هم اکنون کارگران شرکت در پروژه ساختمان سایپا در کاشان و بخشی دیگر از کارگران در پروژه های ساختمانی در ارومیه مشغول به کارند .

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ شهريور ١۳۹۰  - ٢٧ اوت ۲۰١١