اخراج گسترده کارگران شرکت ایران ارض
تعطیلی پروژه های دلیجان، خرم آباد و ازنا !


 
بنا به خبر دريافتى٬ در روز چهارشنبه دوم شهریور ماه بنا به دستور زندی مدیر عامل شرکت راه و ساختمان و تاسیساتی شرکت ایران ارض٬ بیش از 450 نفر از کارگران پروژه های احداث ساختمان دانشگاه آزاد در دلیجان و خرم آباد و همچنین شبکه گاز رسانی ازنا به طور ناگهانی از کار اخراج و بیکار شده اند. هم اکنون عملیات احداث این 3 پروژه بطور ناتمام مانده و کارگران اخراجی و بیکار به همراه خانواده هایشان در قعر فقر و فلاکت و محرومیت بیشتر رها شده اند.

زندی در جواب کارگران اخراجی معترض گفته است: بیشتر از این قادر به ادامه کار نیستم، اجرا و اتمام این پروژه ها برای من چیزی جز ضرر و زیان ندارد، پارسال که با دانشگاه آزاد و اداره گاز قرارداد بستیم تورم و گرانی یک چیز بود و حالا به دلیل اجرای حذف سوبسیدها و یارانه ها با افزایش 50 درصدی گرانی و تورم چیز دیگری است و ... زندی این جانور سودجو به کارگران گفته است: من مسئول شما نیستم. بروید مشکل بیکاری خودتان را به مجلس و حکومت و هر جای دیگری که صلاح میدانید بگوئید.

اخراج 450 نفر کارگر به احتساب خانواده هایشان یعنی حداقل 1500 نفر انسان را از زندگی ساقط نمودن. این یعنی 1500 نفر انسان در این شرایط غیر انسانی و تورم و گرانی افسار گسيخته باید فقر و محرومیت بیشتری را تحمل کنند. حکومت اسلامی و سرمایه داران سودجو و انگل از قماش زندی که با بهره کشی وحشیانه از کارگران به ثروتهای افسانه ای و میلیاردی رسیده اند٬ برایشان چه اهمیتی دارد که خانواده کارگرى در مرداب فقر و بیکاری و گرسنگی و تحقیر از صبح تا شب زجرکش میشوند!

شرکت ساختمانی و تاسیساتی ایران ارض فعلا  با بیش 450 نفر کارگر اخراجی با قراردادهای 3 ماهه تمام نشده و دستمزدهای 327 هزار تومانی٬ هم اکنون مجری احداث ساختمانهای دانشگاه آزاد در دلیجان و خرم آباد و اجرای شبکه گاز رسانی در ازنا میباشد. تعطیلی پروژه های کاری و اخراج کارگران از قرار به دلیل اختلافات مالی زندی با باندهای حکومت اسلامی در دانشگاه آزاد و اداره گاز ازنا برسر سهم خواهی بیشتر از پولهای میلیاردی و باد آورده ای است که در این وسط در طی بازی غارت و دزدی سرمایه داران و حکومتشان دست به دست میشود .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ شهريور ١۳۹۰  - ٢٧ اوت ۲۰١١