١٠ اکتبر روز جهانی علیه اعدام را
به روز جهانی علیه اعدام و رژیم اسلامی ١٠٠هزار اعدام تبدیل کنیم!

۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) روز جهانی علیه مجازات اعدام است. ١٠ اکتبر را به روز اعتراض جهانی علیه اعدام و رژیم صد هزار اعدام٬ رژیم اوین و گوهردشت و خاوران و کهریزک تبدیل کنیم.

اعدام یک جنایت سازمان یافته طبقه حاکم٬ یک قتل عمد دولتی است. اعدام یک ابزار طبقات حاکم و رکن اصلی حاکمیت رژیم اسلامی برای کنترل و به انقیاد در آوردن جامعه و مردم معترض است. کشتن عامدانه و گرفتن حق حیات انسانها، به هر دلیل و بهانه ای، حق هیچ دولت و قدرت و نیرویی نیست. یک رکن تلاش ما برای برپایی نظامی آزاد، برابر، مرفه و انسانی٬ یک جامعه آزاد کمونیستی٬ مبارزه قاطع بمنظور برچیدن بساط شنیع اعدام٬ لغو مجازات اعدام و دستگاه حبس و زندان سیاسی در جوامع بشری است.

رژیم اسلامی٬ حکومت بیش از صد هزار اعدام و بیش از سه دهه کشتارهای تکان دهنده و گورهای دسته جمعی است. خرداد ٦٠ و شهریور ٦٧ نمونه های سیاه عملکرد این دستگاه جنایت و آدمکشی اسلامی است.از این رو مبارزه برای لغو مجازات اعدام در جهان، نمیتواند بدون سازمان دادن مبارزه ای همه جانبه علیه رژیم اسلامی صد هزار اعدام در ایران به پیش برده شود. باید در این روز جمهوری اسلامی را در پیشگاه افکار عمومی مردم جهان به محاکمه کشید. باید جهان یکصدا رژیم طالبانهای ایران را با تمام باندها و جناحهایش محکوم کند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری ۱۰ اکتبر را روز مبارزه با اعدام و حکومت سمبل اعدام٬ یعنی حکومت اسلامی اعلام میکند. حزب از تمامی کارگران٬ نیروهای آزادیخواه و برابری طلب و انساندوست میخواهد که دراین روز متحدانه علیه اعدام و رژیم اسلامی اعدام به میدان بیایند. این روز را باید به روز اعتراض عمومی علیه رژیم اسلامی تبدیل کرد. این روز تریبون بشریتی است که برای رهائی از بربریت تلاش میکند. در اینروز باید تظاهراتها و میتینگهای بزرگی در نقد و افشای مجازات اعدام و رژیم صد هزار اعدام در خیابانها و سالنهای اجتماعات برگزار شود. مبارزه برای "توقف مجازات اعدام" و لغو آن، باید با خواست مشخص و فوری؛ لغو تمامی احکام اعدام صادر شده توسط رژیم اسلامی، و برچیدن چوبه های دار و تلاشی عظیم برای بزیر کشیدن رژیم جمهوری اسلامی گره بخورد.

 

مرگ بر رژیم صد هزار اعدام!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۲۶مرداد ١۳۹۰-١۶ اوت ۲۰١١