کارگران شرکت جلوه گاه ساخت رویا
یا کاهش دستمزدها یا اخراج !

بنا به خبر دريافتى و در ادامه سیاستهای ضد کارگری سرمایه داران٬ در شرکت ساختمانی جلوه گاه ساخت رویا٬ بیش از 40 نفر از کارگران این مرکز در معرض تهدید کاهش دستمزدها و یا اخراج از کار قرار گرفته اند. اخیرا کارفرما به کارگران اعلام داشته است به دلیل عدم پرداخت طلبهایمان از جانب اداره گاز و مراکز حکومتی و با توجه به مشکلات روز افزون اقتصادی٬ اگر اوضاع بر همین منوال باشد در آینده بسیار نزدیک شرکت قادر به ادامه کاری نخواهد بود. به همین دلیل بایستی تعدادی از کارگران اخراج شوند و آن دسته از کارگران که در سر کارشان باقی میمانند باید بطور اجباری 10 درصد کاهش دستمزدهای ماهیانه شان را بپذیرند. در غیر اینصورت شرکت مجبور به اخراج این دسته از کارگران خواهد شد .

یکی از کارگران میگفت: قانون وحشیانه جنگل و حکومت اسلامی همین است که آقایان میگویند. دستمزدهای 327 هزار تومانی را به ما کارگران تحمیل نموده اند که به قول آمار همین حکومت دزد چندین برابر زیر خط فقر است. از آن طرف هم با سیاست حذف یارانه اصلا معلوم نیست این گرانی و تورم سرسام آور به کجا میخواهد سر بکشد؟ با ماهی 300 هزار تومان در ازای کار از بردگی بدتر صبح تا شب، با افزایش همه هزینه های زندگی و هزار و یک مصیبت دیگر٬ تازه به فکرشان افتاده که ده درصد یعنی ماهی 30 هزار تومان از همین دستمزدهای چندرغازمان را هم بالا بکشند! از این هم بدتر همین قانون ضد کارگری را که توسط حکومت سرهم بندی شده و به استناد به آن سرمایه داران همه انواع جنایت و حق کشی را به ما و خانواده هایمان تحمیل کرده اند ميخواهند "اصلاح" کنند. از قرار اشتهای حضرات بیشتر از این حرفهاست و ميخواهند بیش از اینها خون ما را بمکند. میدانید، از این حکومت هر جنایت و دزدی و کثافتی بر می آید جز رسیدگی به حق و حقوق و زندگی و رفاه کارگر و خانواده اش . در ادامه سیاست حذف سوبسیدها و ورشکستگی بسیاری از مراکز صنعتی ریز و درشت٬ بستر مناسبی برای سرمایه داران طفیلی فراهم شده تا بيش از پيش به حداقل های زندگی و کار و معیشت کارگران حمله ور شوند. ساعات و شرایط کار را وحشیانه تر اعمال کنند، قراردادهای مسخره و بی اعتبار کار را مسخره تر و بی اعتبارتر نمایند، دستمزدها را بیش از بیش کاهش دهند تا شايد بتوانند حکومت ضد کارگرى شان را نجات دهند.

شرکت ساختمانی جلوه گاه ساخت رویا با بیش از 40 نفر کارگر با قراردادهای سفید امضا یکطرفه و 6 ماهه و دستمزدهای 327 هزار تومانی و ساعت کاری از اول صبح تا آخر شب! و همه ایام تعطیل٬  مجری و سازنده انواع پروژه های ساختمانی در تهران و قم میباشد. دفتر مرکزی شرکت در خیابان جنت آباد تهران واقع است .

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢٣ مرداد ١۳۹۰  - ١۴ اوت ۲۰١١