کارگران شرکت مخابراتی موج آسا
اضافه کاری تیر ماه معوق !

بنا به خبر دريافتى٬ دستمزدهای مربوط به اضافه کاری تیر ماه 9 نفر از کارگران شرکت مخابراتی موج آسا پا در هوا و پرداخت نشده به قوت خود باقی است. بابت اضافه کاری تیر ماه هر یک از کارگران بطور متوسط مبلغ 200 هزار تومان طلبکار است اما با اینحال عوامل کارفرما از پرداخت همین مبالغ ناچیز با انواع کارشکنی طفره میروند. در چند روز گذشته "قانع" مدیر شرکت در جواب کارگران معترض گفته است: نگران دستمزدهایتان نباشید ما به فکر اجرای قراردادهای 5 ساله با شما هستیم !!

یکی از کارگران میگفت: یک لا نرسید دو لا سراسر!! ما میگوییم برای نان شب، برای اجاره خانه، برای قرض و بدهکاری و هزار کوفت و زهرمار دیگر در این جهنم فقر و گرانی و نکبت معطل مانده ایم٬ آنوقت قانع میگوید به فکر قراردادهایتان هستیم تا از یکسال به 5 سال تبدیل شود! چه محبتی، چه کرامتی! لغو کار پیمانکاری و امنیت شغلی خواست همیشگی ما بوده است اما اینها که حاضر نیستند دستمزدهایمان را بپردازند با وعده های دروغ و سر خرمن به فکر امنیت شغلی ما افتاده اند؟ این مزخرفات و یاوه گویی های حضرات  که از سر شکم سیری، حقه بازی و سود جویی است فقط برای فریب ما و در جهت استثمار و بهره کشی بیشتر از ما کارگران است .

شرکت پیمانکاری خدمات مخابراتی موج آسا بخش منطقه 5 تهران با بیش از 20 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه با سوابق کاری 2 تا 10 سال و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر با اضافه کاری اجباری حتی در تعطیلات ارائه دهنده خدمات مخابراتی در منطقه 5 تهران میباشد .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

٢۵ مرداد ١۳۹۰  - ١۶ اوت ۲۰١١