کارگران شرکت توسعه معادن
3 ماه دستمزد معوق !

در اطلاعیه قبلی مورخ 11/4/90 اعلام داشتیم عوامل  کارفرما در شرکت ساختمانی توسعه و معادن  از پرداخت دستمزدهای اردیبهشت و خرداد ماه کارگران خود داری مینماید. اما تا امروز علاوه بر 2 ماه دستمزد معوق قبلی٬ دستمزدهای تیر ماه نیز پرداخت نشده و تا چند روز آ ینده دستمزدهای مرداد ماه نیز معوق خواهد شد. در جواب اعتراضات مکرر کارگران "موسوی" مدیر شرکت و چهره منفور ضد کارگری به کارگران گفته است: شاید تا روزهای آینده بخشی از دستمزدهایتان را بپردازیم !

یکی از کارگران معترض میگفت: موسوی و شرکای کلاه بردارش خودشان را مسخره کرده اند! یکی نیست به این آقایان که هر کدام در جایی دمشان به این حکومت و هزار کثافت کاری و دزدی وصل است٬ بگوید اولا چرا بخشی از دستمزدها؟ دوما این بخشی از دستمزدها که میخواهند بمانند صدقه کثیف اسلامی بپردازند چقدر است؟ سوما روزهای آینده یعنی کی و کجا؟ همه این جانوران در دزدی و باند بازی خبره تر از این حرفها هستند. ما کارگران نسبت به همه چیز این حکومت جانی اسلامی سرمایه داران از  قانون کار تا شرایط کارش و تا نحوه محاسبه و پرداخت دستمزدها و ... حتی تا نفس کشیدن در زیر سایه شوم و سیاه این حکومت وحشی و قاتل و مشتی جنایتکار و دزد به جان آمده ایم. ما خواهان نابودی و برچیدن بساط بخور بخور همه این بیکارگان مفتخور و ارازل و اوباش هستیم .

شرکت ساختمانی توسعه معادن با بیش از 100 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 330 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کاری اجباری تا شب و کار در ایام تعطیل٬ مجری و سازنده انواع پروژه ها و مجتمع های مسکونی و اداری در سطح شهر تهران میباشد. این شرکت هم اکنون مجری احداث تعدادی از مجتمع های مسکونی در منطقه سعادت آباد است .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۵ مرداد ١۳۹۰  - ١۶ اوت ۲۰١١