کارگران شرکت آرم فرم
3 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 150 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان آرم فرم تا امروز بیش از 3 ماه است که دستمزدها و مبالغ اضافه کاری 3 ماهه اردیبهشت، خرداد و تیر ماه را دریافت ننموده اند. آشوری مدیر شرکت و کارچاق کن های دور و برش به بهانه های بی اساس و دروغ از پرداخت دستمزدهای کارگران طفره میروند. اعتراضات مکرر کارگران ناراضی یا به تهدید به اخراج و بیکاری سرکوب میشود یا با وعده های دروغ از امروز به فردا حواله داده میشود.

عدم پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگران در حالیست که از قبل اجرای پروژه های بزرگ ساختمانی و راه سازی ماهیانه درآمدهای دهها میلیونی به جیب آشوری و شرکای دزدش سرازیر میشود. هم اکنون ماههاست که دهها نفر از کارگران اخراجی شرکت که در اجرا و احداث پروژه ساختمان سایپا در کاشان مشغول به کار بوده و از کار اخراج شده اند٬ پس از چندین ماه اخراج از کار هنوز موفق به دریافت دستمزدهای معوق چندین ماهه خود نشده اند. این کارگران اخراجی به طور دسته جمعی به ادارا ت فرمایشی و پادو کار و دادگستری حکومت اسلامی سرمایه داران در کاشان شکایت نموده اند. اما متاسفانه تا امروز به دلیل پرداخت رشوه از جانب آشوری به این ارگانهای ضد کارگری و زد و بند و روابط پشت پرده، کارگران اخراجی هنوز به نتیجه ای نرسیده اند. عوامل حکومت اسلامی در دادگستری و اداره کار کاشان میکوشند با مسامحه کاری و کش و قوس دادن شکایت کارگران در لابلای بوروکراسی فاسد اداری کارگران را خسته نموده و حق و حقوق دزدیده شده کارگران را بدینوسیله به نفع آشوری ماستمالی و پایمال نمایند. اما با اینحال مراجعات و پیگیریهای مکرر کارگران اخراجی ادامه دارد.

یکی از کارگران فعلا شاغل میگفت: در ایران شرایط، در این گرانی و تورم که حکومت با حذف سوبسیدها به ما تحمیل کرده و در شرایطی که قیمت اجناس و مایحتاج زندگی لحظه ای بالا میرود٬ دستمزدهای 300 هزار تومانی ما ثابت است. تازه این دستمزدهای چندرغاز را هم نمیدهند. علاوه بر اینها اجاره خانه ها خیلی وحشتناک شده. شاید در همین تهران خراب شده نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر افزایش یافته است. من و خانواده ام امسال دیگر قادر به اجاره خانه نشدیم. من، همسر و دو فرزندم به ناچار به خانه یکی از اقوام که در حاشیه جنوبی شهر تهران است رفته و فعلا در یک اتاقک 9 متری روی هم تلنبار شده ایم. خودتان قضاوت کنید در یک اتا ق 9 متری با چیدن اسباب و وسیله، که این اتاق 9 متری هم آشپزخانه، هم حمام و هم اتاق خواب و ... است٬ 4 نفر انسان چگونه زندگی می کنند؟ 4 نفر انسانی که از صبح تا شب جان می کنند! تازه بعلت عدم دریافت همین دستمزدهای ناچیز که به جیب امثال آشوری و عوامل حکومت اسلامی میرود در این شرایط جهنمی زندگی توان تهیه خورد و خوراک و نان شب را هم ندارند. این کارنامه سیاه جنایت، فساد و دزدی سرمایه داران و حکومتشان علیه ما کارگران است.

شرکت آرم فرم با بیش از 150 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری نامحدود بنا به منافع و نیاز کارفرما!! مجری احداث انواع پروژه های راه سازی و ساختمانی است. دفتر مرکزی شرکت در خیابان قائم مقام تهران و هم اکنون کارگران شرکت در پروژه ساختمان سایپا در کاشان و بخشی دیگر از کارگرا ن در پروژه های ساختمانی در ارومیه مشغول به کارند.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٢ مرداد ١۳۹۰  - ٣ اوت ۲۰١١