تهران، خانه گردی بدنبال بشقابهای ماهواره
اینبار نفوذ به درون خانه های مردم !
نازنین اکبری

تلاش مذبوحانه مزدوران خود فروش و گزمه های حکومت جنایت و جهل اسلامی برای جمع آوری آنتن ها و گیرنده های ماهواره در سطح شهر تهران همچنان با جدیت ادامه دارد. دیشها را می شکنند و می برند اما بلافاصله دیشهای جدیدتری چون قارچ بر پشت بام ها می رویند!

مقاومت و اعتراضات مردمی در برابر تهاجم حکومت به زندگیشان ادامه دارد. مردم و جوانان از باز نمودن درب منازل به روی اوباش حکومتی خودداری نموده و در بسیاری موارد کار به درگیری نیز کشیده میشود. در طی روزهاى گذشته شهرک اکباتان و برخی مناطق دیگر تهران بطور گسترده ای مورد تفتیش و خانه گردی واقع شده است. تا چندی پیش ماموران حکومتی عمدتا هدفشان نابودی و جمع آوری دیشهای پشت بامها بود. اما در چند روز اخیر در موارد بسیاری با توسل به اسلحه و زور و فشار و با تهدید و حتی ضرب و شتم به درون خانه های مردم وارد شده و دستگاههای گیرنده (ریسیور) را با خود میبرند!!

در شهرک غرب در روز یکشنبه نهم مرداد ماه حوالی ساعت 10 صبح اوباش نیروی انتظامی به طرز وحشیانه ای به خانه ها و زندگی خصوصی مردم یورش برده اند که به دلیل اعتراض جمعی جوانان و مردم کار به زد خورد و درگیری کشیده میشود و . ..

10/5/90