احمدى نژاد:
"وجود فقر در کشور عیب است"!؟
پدرام نواندیش

محمود احمدی نژاد پیش از ظهر روز دوشنبه در به اصطلاح مراسم افتتاح نیروگاه علی آباد کتول گفت که وجود فقر در کشور عیب است و با اجرای طرح یارانه ها و پرداخت نقدی، دیگر کسی محتاج نان شب نیست .

این اولین بار نیست که احمدی نژاد اعلام می کند که در ایران کسی محتاج نان شب نیست. گویی این تیر خلاص زن خودش نیز این دروغ بزرگ را باور ندارد و با تکرار هر چه بیشتر آن، شاید خودش آن را باور کند . آن گاه احمدی نژاد بر پایه این دروغ گویی اش از همان محتاج به نان شب ها میخواهد که هر چه بیشتر کار کنند چرا که بایستی کشور را آنها آباد کنند و این غارتگران، دسترنج های آنان را هدفمند به تاراج برند . احمدی نژاد همچنین به دارودسته دزد و راهزن جمع شده در رژیم اسلامی می گوید که همه منابع در کشور تامین است و غنی ترین منابع در کشور وجود دارد و بایستی از این منابع استفاده بهینه کرد .

میلیون ها انسان گرسنه و فقیر و بیکار که حاضرند برای آن که از گرسنگی نمیرند و با کمترین دستمزد کار کنند، آن منبع غنی ای است که احمدی نژاد خبر از وفور آن می دهد .درست روز قبل از این سخنان احمدی نژاد مبنی بر این که در ایران کسی محتاج نان شب نیست، تعداد 350 نفر از کارگران صنایع مخابراتی راه دور شیراز در مقابل مجلس رژیم تجمع کرده و نسبت به عدم پرداخت 24 ماه دستمزد هایشان اعتراض کردند. کارگران در این تجمع اعلام کرده اند که تعداد 900 نفر دیگر از همکارانشان که نتوانسته اند در این تجمع حاضر شوند نیز به این وضعیت اعتراض دارند .

البته در دایره اطرافیان احمدی نژاد و حکومتیان این ادعا نه تنها صحت دارد، بلکه همگی آن اراذل و اوباش هر روز بیشتر از پیش جیب های گشادشان را از این تاراج آشکار تحت عنوان هدفمند سازی یارانه ها پر می سازند و حتی برای بردن سهم بیشتر همدیگر را پاره می کنند. اما سهم توده های میلیونی کارگران و مردم گرسنه و فقیر از ریاضت اقتصادی، گرسنگی بیشتر، تن فروشی، ترک تحصیل کودکان و نوجوانان و روی آوری آنان به بازار بردگی و کار مزدی و بیکاری های گسترده تر بوده است .

مردم تونس با شعار نان و در حالی که نان در دستان خود داشتند به خیابانها آمدند و دیکتاتوری بن علی را به زیر کشیدند. رژیم اسلامی به خوبی به زیر کشیده شدن بن علی و مبارک را دیده و ایضا بشار اسد را می بیند. هراس از شورش گرسنگان کابوس همیشگی اش شده است. این سخنان احمدی نژاد درست بیانگر عمق وحشت رژیم از یک نه بزرگ کارگران و مردم به جان آمده به سرمایه داری و رژیم اسلامی آن است که چون شبحی بر فراز ایران در گشت و گزار است. *