گزارش از زندانهای دیپورتی در هلند
و وضع اسفناک پناهجویان !
على طاهرى


شاهو منصوری

موج جدیدی از تعرض به حقوق پناهندگی در هلند و کشورهای دیگر اروپایی چون سوئد و دانمارک و سوئیس و ایتالیا و فرانسه ویونان اغاز شده است. این تعرض به حقوق پناهندگی امروز در دل اروپا به تعرض به حقوق ابتدایی بشر بدل شده است. در دل سیستم دموکراسی اروپایی شاهد همان برخوردهای ضد انسانی دولت های ضد بشر چون ترکیه و جمهوری اسلامی هستیم. این واقعیات نشاندهنده یکی بودن درونمایه تمام دول نظام سرمایه داری در برخورد به انسان و حقوق انسانی است. در کشورهایی چون ایران سر آدم ها را به بهانه توهین به اسلام و قانون اسلامی می برند و در دل اروپای به ظاهر متمدن بر اساس"قانون و مصوبات" انسانهای زنده را له و لورده می کنند! هر لحظه هزاران انسان با مارک پناهنده از نظر روحی و جسمی اعدام مصنوعی می شوند. باید مقابل این توحش قرون وسطایی ایستاد. برای نشان دادن ضرورت مبارزه بر علیه قانونهای ضد پناهندگی در هلند و کشورهای اروپایی گزارشی که از زندانهای دیپورتی در هلند به دست ما رسیده را منتشر می کنیم. هدف از انتشار این گزارش اولا نشان دادن اوضاع اسفناک پناهجویان و نورافکن انداختن روی قوانین ضد بشری سیستمهای پناهندگی و ثانیا شروع اعتراضی سرتاسری در اروپا بر علیه سیستمهای ضد پناهندگی برای عقب راندن قوانین و مصوبات ضد بشری دول اروپایی و تصویب قوانینی تازه با ظرفیتهای انسانی برای پناهجویان است :

مورد اول در رابطه با آقای شاهو منصوری است که 4 ماه است در زندان دیپورتی رتردام در کشور هلند به سر می برد. او عضو حزب کومله از ایران بوده است که بعلت فعالیت اعتراضی علیه اعدام و اعتراض به سنگسار و شکنجه و زندانی کردن فعالین مدنی و دستگیری هم رزمانش مجبور به ترک ایران و فرار به کشور هلند شده است. متاسفانه به دلیل برخورد غیر مسئولانه اداره مهاجرت هلند و همکاری دینست تروخکیر ان فرکیر( اداره ای برای بازگرداندان پناهندگان پرونده بسته به کشورشان است) با سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دنهاخ و فرستادن مشخصات ایشان از سوی این اداره به سفارت جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت٬ مامورین جمهوری اسلامی متوجه حضور ایشان در کشور هلند شده اند و بلافاصله خانواده آقای منصوری را که در ایران هستند تحت بدترین آزار و اذیتها و تهدیدها برای بازگرداندان شاهو منصوری به ایران کرده اند.ایشان در مدت حضور در زندان چندین بار دست به اعتراض برای شرایط جسمی و وضع بد زندان زده اند که با واکنش منفی اتوریته زندان روبرو شده است. در حال حاضر آقای منصوری که مبتلا به ضعف بینایی شدید است و در جواب برای گرفتن عینک شماره 5 و 6 چشمانش فقط یک بار توسط ماشین زندان او را با دست و پای بسته شده و عینا شبیه برخوردی که با جانیان سابقه دار می کنند به مرکز خرید شهر برای رفتن به مغازه عینک فروشی می برند که شاهو منصوری از پیاده شدن از ماشین به دلیل تحقیر بیش از حد سر باز می زند .

مورد دوم اقای اسدالله کنعانی که از سال 2005 در هلند به سر می برد و یک بار در سال 2007 به مدت 6 ماه و سپس در سال 2009 به مدت 10 ماه و در نهایت در سال 2011 به مدت 4 ماه در زندان های دیپورتی هلند زندانی بوده است. قابل ذکر است که مدت  قانونی زندانی دیپورتی از 1 تا 18 ماه است اما آقای کنعانی در مجموع 20 ماه در زندان بوده است. آقای کنعانی به خاطر مسئله تغییر مذهب به مسیحیت تحت فشار دولت جمهورى اسلامى بوده است و در حالی که در قانون ایران تغییر مذهب با حکم اعدام روبرو می شود و اخیرا فردی با نام یوسف ندرخانی در ایران به همین جرم حکم اعدام گرفته است٬ مقامات اداره مهاجرت و دادگستری هلند این مسئله را قبول نمی کنند و ایران را کشوری امن برای هرنوع "اقلیت مذهبی و قومی" می دانند. و مسئله بعدی حضور دراز مدت اسدالله کنعانی در زندانهای دیپورتی هلند و بلاتکلیفی و فشار جمهوری اسلامی ایران به خانواده و دو فرزند دختر خردسالش او را دچار ضعف شدید روحی و جسمی در زندان کرده است. داروهای خواب آور و مسکن و ضد افسردگی که مسئولین زندان برای درمان وی تجویز کرده اند نتیجه برعکس بر روی سلامتی و جسمی اسدالله کنعانی داشته است و ایشان در وضعیت بسیار ناگواری به سر می برد .

چه باید کرد؟
قوانین ضد بشری پناهندگی ازلی و ابدی نیستند. این قوانین محصول بند و بست کثیف و ارتجاعی دول غربی و معادلات و معاملات پنهان و آشکار آنهاست. اما این فقط یک کفه ترازوی بی عدالتی و بی حقوقی است طرف دیگر سازمان ها و نهاد چپ و رادیکال و مدافع حقوق و بشریت متمدن قرار دارند که تا بحال بارها و بارها بساط قوانین ضد پناهندگی را بر هم زده و موفق به تصویب قوانین مثبت به نفع حقوق پناهجویان شده اند. همین امروز باید برای نجات هزاران پناهنده در زندانهای دیپورتی که با خطر اعدام و شکنجه روبرو هستند در زیر یک صف رادیکال متشکل و متحد شد. دولت هلند بارها و بارها مجبور به عقب نشینی در برابر صفوف متحد مبارزاتی و اعتراضی رادیکال شده است. اداره مهاجرت هلند به دفعات مکرر بعد از دیپورت پناهجویان به ایران و ترکیه و روبرو شدن این پناهجویان دیپورتی با مجازات اعدام و شکنجه معذرت خواهی کرده است. اما معذرتخواهی کافی نیست سیاست های دست راستی دول اروپایی و دولت هلند را فقط با ایجاد قوانین و سازمانهای قانونی مدافع راستین حقوق پناهندگی می توان به عقب راند. سازمانهای عریض و طویل که به اسم پناهنده بر ضد پناهنده عمل می کنند باید به کنار بروند.

دعوت من از تمام سازمانهای چپ و رادیکال و مدافع حقوق انسانی این است که برای آزادی شاهو منصوری و اسدالله کنعانی و هزاران پناهجوی زندانی دیگر در هلند دست به اعتراض بزنند و نگذارند قربانیان جمهوری کثیف اسلامی در اروپا و هلند هم قربانی شوند! پرچم تعطیل شدن زندانهای دیپورتی را همین امروز می توان و باید به بالا برد ! *