کرمانشاه
یورش به خانه های مردم، به دنبال بشقابهای ماهواره !
ليلا احمدى

طی چند روز اخیر از جانب مزدوران سرکوبگر حکومت اسلامی به بهانه جمع آوری آنتن ها و گیرنده های ماهواره تهاجم گسترده ای به زندگی خصوصی مردم در شهر کرمانشاه و شهرستانهای اطراف شروع شده است. اوباش نیروی انتظامی در دسته های چندین نفره و مسلح به انواع سلاح سرد و گرم و باطوم با توسل به ارعاب و خشونت وارد منازل مردم شده و پس از تهدید و تفتیش اقدام به ضبط و شکستن آنتن های ماهواره مینمایند.

در این روزها خانه ها و زندگی خصوصی مردم در مناطق خیابان کسری، شهرک ژاندارمری، شهرک الهیه و دادگستری، محله 22 بهمن و گلستان و بسیاری مناطق دیگر از جانب گزمه های خود فروش حکومت وحوش اسلامی بشدت مورد تهاجم و تفتیش قرار گرفته است. بنا به اخبار در موارد زیادی جوانان و مردم با روحیه بالا و رزمنده از باز نمودن درب منازل به روی ماموران حکومتی خودداری نموده و به مقابله و درگیری با اراذل حکومت اوباش اسلامی پرداخته اند. در بسیاری موارد پس از ضبط و انهدام گیرنده های ماهواره توسط اوباش اسلامی مردم اقدام به تهیه و جایگزینی دیشها و گیرنده های جدید نموده اند.

با اینحال و علیرغم اعتراض و انزجار عمومی تهاجم وحشیانه به خانه های مردم ادامه دارد. در چند روز گذشته نیز عوامل نیروی انتظامی به بهانه برخورد با فروشندگان گیرنده های ماهواره با حمله به پاساژ ولیعصر واقع در خیابان جلوخان اقدام به بازداشت و جریمه و تهدید تعدادی از مغازه داران و فروشگاهها نموده اند .

22/4/90