بیمارستان فارابی کرمانشاه
دستمزدهای معوق، اعتراض پرستاران
ليلا احمدى

بیش از 300 نفر از پرسنل و پرستاران زحمتکش بیمارستان فارابی کرمانشاه به دلیل کارشکنی و دزدی باند کرم سیما مدیر و حیدری مترون بیمارستان تا امروز مبالغ مربوط به اضافه کاری اردیبهشت و خرداد و همچنین کارانه 3 ماهه گذشته را دریافت نکرده اند. مبلغ اضافه کار پرستاران بطور متوسط از  100 تا 200 هزار تومان و کارانه ماهیانه هر پرستار حدود 30 هزار تومان میباشد.

اگر پرستاران به این مبالغ ناچیز نیازمند نبودند هرگز به فشار سنگین کاری و شب نخوابیهای فرساینده تن نمی دادند. باند فاسد و دزد کرم سیما با عدم پرداخت دستمزدهای پرستاران و با سرمایه گذاری این مبالغ در حسابهای شخصی و بانکی خود در تبانی با بانکداران انگل و رشوه خوار از مزایا و امتیاز دریافت سود و وام و تسهیلات بانکی استفاده میکنند. علاوه بر این کرم سیما به دلیل فساد اخلاقی و با سواستفاده از موقعیت خود با توسل به حربه تهدید و فشار بارها تعدادی از پرستاران را در جهت مقاصد غیر اخلاقی خود تحت فشار قرار داده و این روزها با افشا دزدیها و فساد اخلاقی کرم سیما اوضاع و جو روانی حاکم بر بیمارستان علیه باند کرم سیما و علیه حکومت جنایتکاران اسلامی بشدت بحرانی و ملتهب شده است.

پرستاران معترض با نوشتن طومار و اعتراضات خود خواهان برکناری و برچیدن فوری بساط باند کرم سیما و حیدری شده اند. اما متاسفانه به دلیل روابط پنهانی این باند با نمایندگان مجلس و سران و کاربدستان حکومت علیرغم همه اعتراضات تاکنونی پرستاران به دلیل حمایت های همه جانبه حکومت اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه باند کرم سیما – حیدری همچنان با اطمینان خاطر به جنایت و دزدی و فساد خود ادامه میدهند .

22/4/90