توجيه جنايت دفاع از جنايتکار است
پاسخی به فرخ نگهدار !
على طاهرى

در هفته ای که گذشت شاهد قتل هاله سحابی دختر عزت الله سحابی از فعالین ملی مذهبی در مراسم خاکسپاری پدرش بودیم. مامورین جمهوری اسلامی وحشیانه دختری را در سوگ پدرش به قتل رساندند. هر چند که جانیان سابق و مفسرین لیبرال امروز در پس مظلوم نمائى و سو استفاده خبری برآمدند تا نعش مرده سیاسی اجتماعی شان نفس تازه کند اما نقاله ی نقد جامعه به گونه ای دیگر چرخید و در مقام متهم نورافکن را بر خود این حضرات انداخت !

فرخ نگهدار همکار قديمى جلادان اسلامى هم قصر در نرفت: در بخش تفسیر خبر صدای آمریکا فرخ نگهدار به همراه حسن داعی روز یک شنبه مهمان برنامه بودند. طرح مسئله روشن بود. فرخ نگهدار با هنر کثیف همیشگی اش سعی در عادی کردن و تحلیل اتفاقی بودن حادثه داشت. مثالی از قتل یک شرکت کننده تظاهرات در انگلیس توسط پلیس انگلیس زد و اینکه افکار عمومی جامعه در انگلیس از 7 هفت ماه پیش منتظر دادگاهی این پلیس و دفاع از حقوق شهروندی جامعه است. اولا باید به فرخ نگهدار بگوئیم نه ایران انگلیس است٬ نه خامنه ای ملکه الیزابت٬ نه پلیس انگلیس نیروی وحشی سرکوب جمهوری اسلامی! جناب فرخ نگهدار خودش را به کوچه علی چپ می زند گویی در شهر کورها و کرها سخنرانی می کند. حداقل تفاوت جامعه انگلیس و ایران تعریف حقوق شهروندی است. در ایران شهروند هیچ تعریف اجتماعی ندارد و تنها مقوله تعریف شده "امت اسلامی" است و مرزبندی "خودی و غیر خودی"! البته تحلیل هپروتى فرخ نگهدار آگاهانه است و ریشه سیاسی و منافع کثيف مادى و اقتصادى دارد !

فرخ نگهدار در قدم اول می خواست جنایت سیستماتیک در جمهوری اسلامی را نفی کند. وای که چه رذالت مثال زدنی! امروز هر بچه مدرسه ای از کره تا اسپانیا و شاخ آفریقا جمهوری اسلامی را بعنوان سمبل جنایت و خونریزی و آدمکشی می شناسد. حتما فرخ نگهدار هم بهتر از هر کسی می داند اما قبل از هر چیزی میخواهد سابقه کثیف خودش در همکاری با جمهوری اسلامی برای جنایات سازمان یافته را پنهان کند! اما کجا و چگونه؟ در عصر اینترنت و ماهواره و فیس بوک از هر دانشجویی امروز بپرسی سازمان اکثریت و فرخ نگهدار٬ مستقیما می گوید معرفی فعالین سازمان های اپوزیسیون به رژیم!

در پاسخ به آقای فرخ نگهدار باید بگوئیم که جنایت هفته گذشته تیر شلیک شده یک پلیس عصبی نبود بلکه مستقیما به دستور نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه و با هماهنگی بیت رهبری انجام گرفته است. و شمایی که این چنین خاک به چشم مردم می پاشی کارنامه ات تمیزتر از امثال جنتی و احمد خاتمی و امثالهم نیست! حادثه یک بار رخ میدهد آقای نامحترم نه روزی هزار بار! اینکه زندانها و گورستانهای ایران لب تا لب پر آزادیخواهان و مبارزین است اسمش "حادثه" نیست٬ اسمش یک هولوکاست عظیم است! سپاه پاسداران و وحوش اسلامی از سویی با سانسور اینترنت و انداختن پارازیت بر روی ماهواره و ببند و بکوب سعی در خاک پاشیدن بر روی آتش انتقاد و بيان حقایق دارند و امثال شما هم با دروغ بافیهای حال بهمزن قصد آرایش چهره جلاد را دارید ! به نظرم این تحلیل شما یک رکورد تاریخی در تاریخ سی و اندی سال جنایات رژیم بود. سران جمهوری اسلامی هم از این تردستی ها بلد نیستند. عجبا! آنها جنایت را به گردن عناصر خود فروخته و موساد می اندازند و شما اسمش را می گذاری حادثه!  

فرخ نگهدار در رابطه با گریه های رفسنجانی گرد و خاک میکرد: اولا باید بگویم اکثر جنایتکاران بزرگ دنیا موقع خلع قدرت به ضعف و استیصال می افتند. گریه امروز رفسنجانی به حال خودش و ابواب جمعى نظامش و ترس از محاکمه و دچار شدن به سرنوشت بن علی و مبارک و پینوشه و صدام است. شما می خواهید با استناد به یک قطره اشک تمساح رفسنجانی این جانی کثیف و خونخوار را در چشم مردم منزه کنید. واقعا یا مردم را بی شعور فرض کرده اید یا خودتان دچار جنون جدی شده اید. اگرچه گزینه دوم واقعی تر است اما اين ادامه ارادت ثابت شما به مرتجعترين حکومت اسلامى است!

اما در رابطه با مرگ هاله سحابی باید بگویم دل هر انسانی از جنایت بر علیه همنوعش به درد می آید. اما درد شما مرگ یک انسان نیست چرا که همین امروز با تمام رمقتان سنگ یک رژیم جنایتکار و ضد بشر را به سینه می زنید. درد شما به صدا در آمدن ناقوس مرگ رژیم ضد بشریست که تمام تاریختان را از آن دفاع کردید و به پشیزی حسابتان نکرد! شما از دوستی با سحابی حرف زدید و حق دوستی را هم خوب بجا آوردید و مرگ دخترش را که یک جنایت مثال زدنی بود حادثه اعلام کردید! به اين ميگويند مرام دوستى در سنت ملى اسلامى٬ دوستی هائى که نبودش بهتر از بودنش است !

عزت الله سحابی را قرار است سالوادور آلنده کنید! واقعا خنده دار است! بنا به گفته همپالکی خودتان محسن سازگارا اگر سحابی نبود جمهوری اسلامی هم نبود و امروز خیلی از سران سپاه و وزارت اطلاعات داشتن پستهای خود را باید مدیون آقای سحابی باشند. ما در این جمله شکی نداریم. خمینی و جمهوری اسلامی روی شانه امثال سحابی و دولت موقت بالا آمد و حتی آقای سحابی کار را به اینجا تمام نکرد و در تمام حیات سیاسی اش بی وقفه دنبال اختراعات ایدئولوژیک برای نجات دستگاه اسلام بود. مگر همینها نبودند که جمهوری اسلامی را برآمد پست مدرن تاریخ تعریف میکردند؟ خب ما این فحایع را از روز اول پیش بینی کرده بودیم. جنبش دفاع از حقوق و آزادى و برابرى شهروندان متعلق به ما آزادیخواهان بود نه امثال سازگارا و سحابی و رئیس دانا و فرخ نگهدار !

اما اولین پله جلوگیری از جنایت و تولید و باز تولید آن اولا نفی کامل دستگاه خونخواری چون جمهوری اسلامی و ثانیا نورافکن انداختن بر روی همکاران این جانیان است. آقای فرخ نگهدار انگشت اتهام قتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت٬ تعقیب سران مخالفین در خارج از کشور٬ ترور شرفکندی و قاسملو به سوی امثال شما و سازمان "خوش نام" تان است! باید بیائید رو به افکار عمومی و جامعه یک آمار دقیق از جنایاتی که مستقيم و غير مستقيم مسببش بودید بدهید. احتیاجی به تحریم مواد مورد نیاز مردم نیست! باید اشخاص حقیقی شريک در جنايت را محاکمه کرد! من شخصا بر علیه آخوندهای فکل کراواتی چون فرخ نگهدار٬ نه بخاطر اشتراکتان در عقايد ارتجاعى ديروز و امروز٬ بلکه بخاطر شرکت عملى و همکارى شان در جنايت اعلام جرم می کنم ! *