٣٠ خرداد ۱۳۶۰ جنایت رژیم اسلامی علیه بشریت!
این روز نباید فراموش شود، باید در تاریخ به ثبت رسد!

۳۰ سال پیش جمهوری اسلامی با سرکوب و اعدامهای دستجمعی مخالفین، موقعیت کثیف خود را مستحکم کرد. بسیاری این روزهای مخوف را به یاد دارند. بسیاری از همان روز اول به رژیم نه گفتند، علیه آن فریاد زدند، تنفر خود را به نمایش گذاشتند و به مبارزه علیه سرکوب و خفقان و برای آزادی و برابری ادامه دادند. 

بقول منصور حکمت٬ در این روز "ریختند در خیابان و هر کسی که بنظرشان قیافه اش مثل مسلمین نبود را گرفتند، گفتند این یکی در جیبش فلفل و نمک داشته میخواسته بریزد به چشم سپاه و کمیته چی ها. کسی که شعری گفته بود، کسی که معلوم بود سوسیالیست است، کسی که معلوم بود مدافع حقوق زن است، کسی که بی حجاب راه میرفت، کسی که از ظاهرش فکر میکردند چپی است، میگرفتند میبردند همان شب میکشتند. روزی ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر در اوین و سراسر کشور اعدام شدند."

این جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم باید افشا و محکوم شود. در این روز رژیم اسلامی کاری که رژیم شاه نتوانست علیه مردم انجام دهد به انجام رساند؛ کشتن معترضین و کمونیستها. مردم علیه استبداد سلطنتی، علیه اختناق و شکنجه، علیه نابرابری اقتصادی و فقر بپاخاستند. جمهوری اسلامی و جریان اسلام سیاسی با چماقدارانش و جلادانش به جان مردم افتاد و جهنم دیگری را به مردم تحمیل کرد. ۳۰ سال از این جنایت میگذرد. اما جنایت، فقر، بیحقوقی و سرکوب هنوز ادامه دارد. رژیم  اسلامی سرمایه تاکنون با اتکا به سرکوب، جنایت و اعدام پابرجا مانده است. نباید بگذاریم جنایت ۳۰ خرداد و ديگر قتل عامهاى جمهورى اسلامى به فراموشی سپرده شود. این جنایات باید در تاریخ بشریت به ثبت رسد. جمهوری اسلامی باید سرنگون شود. بیایید در این روز یکبار دیگر در اعتراض علیه رژیم اسلامی و برای به زیر کشیدن آن بپاخیزیم.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری در سالروز ٣٠ خرداد در شهرهای مختلف خارج کشور آکسیونهای اعتراضی برگزار خواهد کرد. اطلاعات دقیق این آکسیونها بزودی به اطلاع عموم خواهد رسید.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

تشکيلات خارج کشور حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
۸ ژوئن ۲۰۱۱