کارگران شرکت مهندسین مشاور یکم
عدم تمدید قراردادهای یکساله !

بنا به خبر دريافتى٬ با گذشت بیش از دو ماه و نیم از سال جدید هنوز تعدادی از کارگران شرکت مهندسین مشاور یکم دستمزدهای اردیبهشت را دریافت نکرده اند. از طرفی بطور جسته و گریخته  دستمزدهای تعدادی از کارگران پرداخت شده است. "شنتیا" مدیر شرکت و همدستانش که در ثروتهای میلیاردی غرق اند، مدام میگویند نداریم، پول نیست، اوضاع خرابه و غيره. با این بهانه ها در پرداخت دستمزدها کارشکنی کرده و پولهای ناچیز کارگرانی را که خانواده هایشان برای نان شب و اجاره خانه و هزار بدبختی دیگر معطلند را بالا میکشند. بدتر از نپرداختن دستمزدها این روزها از تمدید قرار دادهای یکساله کاری با کارگران طفره میروند. با تعدادی از کارگران قرار دادهای یکساله را تمدید نکرده اند  و با تعدادی از کارگران به جای یکسال قرار دادهای 6 ماهه منعقد کرده اند. بحران و ابهام جای جای شرکت را فرا گرفته  و خطر اخراج و بیکاری تعدادی از کارگران در راه است. شنتیا گفته است: تا چند ماه آینده ببینیم چه پیش می آید٬ اگر اوضاع همینطور باشد نخواهیم توانست همه نیروها را نگه داریم و باید تعدادی از کارگران را اخراج نمائیم !

یکی از کارگران میگفت: آخر وقتی که اوضاع شرکت خوب و روبراه و کارش سکه بود و همین شنتیا و شرکایش میلیارد میلیارد پول به جیب میزنند٬ مگر به ما کارگران هم چیزی میرسید؟ مگر آن موقع از سود چیزی به ما میرسید و شریک بودیم که حالا بیایند در کسادی و بحران- البته اگر راست بگویند- قرارداد هایمان را 6 ماهه کنند و دستمزدهایمان را ندهند؟

شرکت عمرانی مهندسین مشاور یکم با بیش از 2000 نفر کارگر قرار دادی با دستمزدهای 330 هزار تومانی که هنوز دریافت نکرده اند و تعدادی کارگران ساعت مزد که دریافتی شان کمتر از کارگران قرار دادی است٬ مجری و سازنده انواع پروژه های عمرانی و سد سازی است. هم اکنون تعدادی از کارگران در پروژه احداث سد بیجار شهر در استان گیلان و تعدادی نیز در طرحهای عمرانی در لنگرود و لاهیجان و بخشی از کارگران در پروژه های احداث سد در افغانستان و ... مشغول به کارند. ساعت کاری کارگران از 8 صبح تا 5 شب و اضافه کاری اجباری تا شب و کار در همه ایام تعطیل در ازای دستمزدهای ناچیز٬ که آن هم با تاخیر و انواع کار شکنی پرداخت میشود٬ برقرار است. دفتر مرکزی شرکت در چهار راه طالقانی و خیابان زرتشت تهران واقع است .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١٨ خرداد ١٣٩٠ – ٨ ژوئن ٢٠١١