جهت اطلاع عموم، در خصوص نادر کیانی
سیروان قادری

اخيرا دبیرخانه کومله (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)، اطلاعیه ای تحت عنوان "اطلاعیه دبیرخانه کومه له در مورد یکی از عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی" صادر کرد. در این اطلاعیه از شخصی بنام نادر کیانی به عنوان مامور اطلاعاتی جمهوری اسلامی که برای مدتی در مسئولیتهای مختلف تشکیلات علنی این حزب فعالیت کرده نام برده شده است. نادر کیانی در روزهای گذشته به این اطلاعیه کومله پاسخ داده است که در چند سایت از جمله "فیس بوک" منتشر شده است. بسیاری از قسمتهای نوشته نادر کیانی با کپی برداری (بدون کوچکترین تغییری) از نوشته من ("آذر ماجدی حقیقت را گفته است، شما تاریخ را وارونه میکنید" که در نقد جریان کومله و پاسخی به فحش نامه یکی از اعضای کومله در خصوص کمونیسم کارگری و آذر ماجدی نوشته شده بود) منتشر شده است.

ظاهرا این مسئله برای تعدادی از هواداران و اعضای کومله بهانه ای شده تا بار ديگر به کمونیسم کارگری و حزب اتحاد کمونیسم کارگری فحاشی کنند. در این خصوص لازم است به نکاتی، نه در پاسخ به  این اشخاص، بلکه جهت اطلاع عموم اشاره کنم:

١- نوشته های نادر کیانی در وبلاگ "کومله منتقد" منتشر میشود. این نوشته ها تحت عنوان "نقد سیاسی و افشاگری" از کومله، اتهامات سخیفی را به کومله منتسب میکند که در ماههای اخیر منبع تغذیه بسیاری از سایتهای وابسته به وزارت اطلاعات رژیم اسلامی ایران بوده است. تردیدی نیست  که در مقرهای باندهای مهتدی و ایلخانی زاده هر شناعتی امکان پذیر است. کما اینکه در سالهای گذشته شاهد موارد زیادی بوده ایم که باند سیاهی بودنشان بیش از پیش محرز شده است. اما نادر کیانی، حتی اگر مامور امنیتی رژیم نباشد، اقدامات تاکنونی اش نشان میدهد که هیچ فرقی با یک مامور وزارت اطلاعات رژیم ندارد. اقدامات نادر کیانی در خدمت سياستهاى جمهورى اسلامى و در جهت تخريب اپوزيسيون بطور کلى است و از نظر من شديدا محکوم است.

٢- پاسخ نادر کیانی به اطلاعیه کومله، هیچ ارتباطی به شخص من و حزب اتحاد کمونیسم کارگری ندارد. اين اقدام ادامه تلاشى جبونانه و استفاده از اختلافات سياسى نيروهاى اپوزيسيون براى گل آلود کردن و نا امن کردن فضاى سياسى اپوزيسيون جمهورى اسلامى است. عکس العمل برخى از اعضا و هواداران کومه له بازى در اين زمين و دنباله روى از يک سياست کهنه و پاخورده اطلاعاتى و امنيتى است. يک جريان سياسى بايد کمى بيشتر از اينها هوشيار باشد و با هر دانه پاشيدنى توى دام نرود. اين برخوردها تنها نشان خامى سياسى و سکتاريسم مفرط اعضاى کومه له و نفرت کور ناسيوناليستى از کمونيسم کارگرى است که نتيجه اش همان است که نادر کيانى و اربابانش ميخواهند.

٣- نکته دیگری که باید در مورد آن مکث کرد اطلاعیه کومله در خصوص نادر کیانی است. اولا باید پرسید که چرا کومله با تاخیرچند ساله در خصوص نادر کیانی اطلاعیه صادر کرد؟ منشا این سهل انگاری کومه له و غير مسئول بودن در مورد نيروهاى اپوزيسيون و آلوده کردن فضاى سياسى آن کجاست؟ مسئله اى که ميتواند موجب هر اتفاقی براى فعالين جريانات مختلف در اپوزیسیون جمهوری اسلامی شود. دوما، چرا کومله در اطلاعیه اش در خصوص سطح همکاری نادر کیانی٬ که ظاهرا مدتها مسئول پذیرش کومله بوده٬ با جمهوری اسلامی منتشر نکرده است؟ هدف از این پنهان کاری خطرناک چیست و به کدام مصالح خرد کمک ميکند؟

۴- ما بعنوان جريانى سرنگونى طلب٬ عليرغم هر درجه اختلاف سياسى با اين و آن جريان٬ در قبال سالم و مصون نگهداشتن فضا و روابط اپوزيسيون جمهورى اسلامى خود را مسئول ميدانيم و در اين زمينه کارنامه سياسى روشنى داريم. بهتر است کومه له محاسبات سکتاريستى و فرقه اى و سياست پوشاندن اشتباهات خود را کنار بگذارد و در اين موارد برخورد روشن و قاطعى داشته باشد. هر گونه تزلزل در موارد امنيتى تنها راه را براى مانور نيروهاى اطلاعاتى و مخالفين سياسى پخمه که مورد استفاده مستقيم و غير مستقيم اطلاعات جمهورى اسلامى قرار ميگيرند و هدفشان نا امن کردن و آلوده کردن فضاى سياسى اپوزيسيون جمهورى اسلامى است٬ هموار ميکند.  

۵- جمهورى اسلامى از هر منفذى از جمله امثال نادر کيانى براى ضربه زدن به اپوزيسيون استفاده ميکند. بهتر است کسانى که واقعا اختلاف سياسى با اين و آن جريان دارند و نميخواهند طعمه جمهورى اسلامى و ابزارى جهت اين سياست کثيف شوند٬ در سايه و باد امنيتى جمهورى اسلامى سنگ به طرف نيروهاى اپوزيسيون پرت نکنند. نقد سياسى مشروع تر از مشروع است اما نقدى که به حکومت جنايتکار اسلامى لم ميدهد٬ حتى اگر به حقايقى اشاره کند٬ تماما بى اعتبار است. اين روشها نخ نما و شناخته شده است و تنها عرض خود ميبرند و زحمت ما ميدارند.

٧ ژوئن ٢٠١١