حرف ما دو تا نمی شود: نوبت سید علی ست !
پدرام نو انديش

سر دسته آدم کش حکومت اسلامی، بن علی خامنه ای در جمع جانیان اسلامی در شورای عالی استانها در تاریخ 10/2/1390 طی سخنانی به نقل از خمینی اعلام کرد که حرف مرد یکی نیست٬ بلکه حرف مرد دو تا است. در ادامه می افزاید که وقتی "انسان" فهمید اشتباه کرده است، باید بگوید اشتباه کردم.

باید دید که چه چیزی باعث شده است که بن علی خامنه ای، این قاتل و جانی هار اسلامی، همین کسی که فرمان کشتار و جنایتی سازمان یافته را طی بیش از سه دهه همواره صادر کرده است، اعلام کند که حرف مرد یکی نیست و حرفش دو تا است؟؟

همان طور که از سخنان این جانی اسلامی پیدا است، انسان مرد است و این جانیان نیز مرد هستند و حرفشان را نیز می توانند پس بگیرند. می توانند به امامان جهل و جنایت شان هم استناد کنند که هر وقت خواستند، حرفشان یکی است و هر وقت نخواستند می توانند آن را پس بگیرند. این نگاه تخجر اسلامى به مقوله انسان است. تازه منظورش فقط مرد انسان است و در ميان مردها البته دستگاه مذهب و لفت و ليس. اين تلقى مردسالارانه و عشيره اى از عهد بوق بعنوان ميراث به سرمايه دارى رسيده و سرمايه دارى اسلامى هم از آن بعنوان ابزار سرکوب و سلطه استفاده ميکند.

نگاه خامنه ای به مقوله انسان از زاویه اسلام سیاسی و منافع سرمایه داری است. اسلام و سرمایه داری بدرجات متفاوت زن را انسان برابر نمی دانند. این بلوف های حقوق بشری دولت های بورژوائی در رعایت حقوق زنان، در سایه بحران های این دولت ها هر روز بیشتر از پیش رنگ میبازد. سرمایه برای تحکیم پایه های خود و تضمین سود آوریش، امثال اسلام سیاسی و حکومتهاى قومى و فرقه اى را به میدان می کشد که زن را نه فقط انسانی برابر نمیدانند بلکه تلاش دارند جامعه را به دوران تاريکخانه بشر برگردانند. این اسلام 14 قرن پیش، امروز در خدمت حاکميت سرمايه دارى است.
 
اما چرا این جانی به این صراحت اعلام می کند که حرفشان یکی نخواهد بود و اصولا قرار است در چه زمینه هایی حرفشان را دو تا کنند؟ آیا قرار است در زمینه جنایت های تاکنونی توسط تمام باندهای اعم از درون حکومتی و یا رانده از قدرت، تعدیلی صورت پذیرد و یا که در این زمینه هنوز همان حرفشان یکی است؟ آیا قرار شده است تمام قوانین ضد زن، کودک آزار، مرد سالار، ملغی شود و یا در این زمینه نیز همان حرفشان دو تا نمی شود؟ اگر دو تا شدن حرف این به اصطلاح مردان، نه در زمینه های اشاره شده است، پس موضوع چیست؟

 راستش این سخنان برای کسانی که 33 سال حاکمیت این جانیان را دیده اند هيچ ارزشى ندارد. مردم روى حرف اينها حساب نکردند تا حالا نگران يکى و دو تاش باشند. از خانواده جانباختگان سیاسی و محارب و یا خانواده کسانی که سنگسار شده اند٬ از کارگرانی که 32 ماه دستمزد نگرفته اند و يا دانشجویانی که در دانشگاهها هر روز مورد تعرض حراست و دم و دستگاههای سرکوبگر رژیم قرار دارند، از کودکان کار و خیابانی که هیچ گاه به آمار واقعی در نیامده و نخواهند آمد تا زنان خیابانی، اکثريتى عظيم از مردم تره اى براى سخنان اين جنايتکاران خرد نميکنند. اگر تا حالا سر کار مانده اند دلائل ديگرى دارد.

اينها کم وعده ندادند و يادشان رفته و حتى منکر شده اند. همينطور فردا ميتوانند هر آنچه را که خود و دیگر آدم کشان حاکم در رژیم اعلام کرده اند، انکار کنند. اگر تا دیروز گفته اند با حذف یارانه ها بخشی از  آن را به صورت نقدی به مردم گرسنه پرداخت خواهند کرد، امروز با این استدلال میتوانند آن را ملغی کنند و ريالى هم به کسی پرداخت نکنند. کما این که تاکنون خبر ها حاکی از عزم شان در نپرداختن آن است . اگر وعده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم داده اند، منظورشان کارگران و تهی دستان و گرسنه گان نبوده است بلکه حرف این حیوانات دو تا است و منظور شان مفتخورانی از جنس خودشان بوده است .

اسلام يعنى همين٬ گاهى تقيه ميکنند٬ نشد دروغ ميگويند٬ نشد لاى کتاب باز ميکنند و استخاره ميکنند تا حرفى بزنند که نفع روزشان را تامين کند. همين جناب خاتمى اصلاح طلب را ببينيد که شده بود نماد مقابله با "انحصار طلبى"! همان پس گرفتن هایی که دار و دسته خاتمی جنایت کار در آن تبحر دارند و امروز نیز با گشاده رویی و به عنوان پیشقراول سر بر آستان خامنه ای جنایتکار میکوبند. آنچه که دو تا نمی شود تاریخ جنایاتشان است. هیچ گاه خاتمی نمی تواند و نخواهد توانست نقش خود و دارودسته خط امامی اش را در کشتار زندانیان سیاسی در 30 خرداد 1360 و 1367 انکار کرده و آنرا دو حرف کند. چنان که در سخنان اخیرش به گوشه ای از آن اشاره کرده و می گوید که یادش هست که وقتی در وزارت ارشاد بوده است ویدئو را ممنوع کرده است. و حتی معاونتی به این کار یعنی ممیزی (سانسور) فیلم ها اختصاص داده است. و شاید در صورت حضور در دادگاه ابعاد بزرگتری از جنایاتش را به یاد بیاورد . به درستی که معنی دو تا شدن حرفهای شان واضح و مبرهن است. هم دو تا شدن حرفهای جنایتکاران رانده شده از قدرت و هم جنایت کاران در جان هم افتاده در قدرت .

اما سخنان ما سرنگونى طلبان٬ ما کمونيستهاى کارگرى٬ ما زنان تشنه آزادى٬ ما جوانان جوياى يک دنياى بهتر يکى است: نه به فقر، نه به گرسنگی، نه به اعدام، نه به حکومت اسلامى سرمايه! جمهورى اسلامى بايد برود! نوبت سيد على است! *