اعدام برادران فتحی محکوم است
رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی باید سرنگون شود

دیروز ۱۷ مه برابر با ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ محمد فتحی، ۲۷ ساله و عبدالله فتحی، ۲۹ ساله در زندان دستگرد اصفهان توسط رژیم اعدام شدند. همزمان، مادر این دو برادر و مردم معترض در بیرون ساختمان زندان تجمع کردند و خشم و نفرت خود را از این اقدام وحشیانه و ضد انسانی رژیم اسلامی به نمایش گذاشتند. محمد و عبدالله در طول حبس در قتلگاه رژیم مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار داشتند. آنها به جرم محاربه با خدا اعدام شدند.

این رژیمی است که با اعدام، سرکوب، نقض کلیه حقوق انسانی و جنایت سر پا ایستاده است. محمدها و عبدالله ها جرمی جز تلاش برای زنده ماندن در رژیمی ضد انسانی نداشتند. مبارزه مردم و شجاعت کسانی که بیرون زندان اعتراض کردند و میکنند ادامه دارد. مادر داغ دیده این دو برادر در مصاحبه رادیو «صدای کمونیسم کارگری» جو بیرون زندان را چنین توصیف کرد: «جلوی زندان شلوغه. توی زندان شلوغه. الان آمبولانس را از در آوردند بیرون. گفتند جنازه بچه های شما را فرستادیم پزشک قانونی، بروید آنجا تحویل بگیرید! من گفتم تحویل نمیگیرم، باید آمبولانس برگردد دم زندان و من تحویل میگیرم. دارن میگن دیگه. دارند با اطمینان خاطر می گن. و اون آقایی که شکنجه گرشان بود٬ همینجا بود و با خنده از در آمد بیرون٬ آقای رحیمی. آقای دادستان وزیری هم اصلا ما ندیدمشان اینجا. کسی که این حکم را داده. اون جنایتکار اصلی را ندیدیم اینجا. مادرهایی هستند که دارن همینطور جیغ میزنند، غش کردند، افتاده اند توی خیابان. خوب هیچ کس باورش نمیشه. من همینجا میمانم تا آمبولانس برگردد.»

در اعتراض به رژیم جنایتکار اسلامی، در اعتراض به اعدام برادران فتحی، در اعتراض به اعدام، و در حمایت از مبارزه مردم علیه رژیم اعدامها، کمیته خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری روز شنبه ۲۱ مه و یکشنبه ۲۲ مه ۲۰۱۱ یک سری آکسیونهای اعتراضی در شهرهای آمستردام، لندن و تورنتو برگزار میکند.  ما از همه مردم آزادیخواه میخواهیم در این آکسیونها شرکت کنند. بیایید نفرتمان از رژیم اسلامی را به نمایش بگذاریم و هم صدا فریاد بزنیم «رژیم جنایتکار اسلامی، رژیم صد هزار اعدام باید سرنگون شود»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «مسئولین رژیم اسلامی باید در دادگاهای بین المللی به جرم جنایت علیه مردم محاکمه شوند».

 

تورنتو، کانادا
Mel lastman square North York
Toronto
روز شنبه ۲۱ مه ساعت ۵ بعدازظهر

آمستردام، هلند
Dam Amsterdam
شنبه ۲۱ مه ساعت ۱ تا ۳ بعدازظهر

لندن، انگلستان
Trafalgar Square
روز یکشنبه ۲۲ مه ساعت ۳ تا ۵ بعدازظهر

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – تشکیلات خارج
۱۸ مه ۲۰۱۱