کارگران شهرداری منطقه 2 تهران
دستمزدهای معوق، محرومیت از حق بیمه!

بنا به خبر دريافتى٬ 110 نفر از کارگران شهرداری منطقه 2 تهران تحت پوشش شرکت انگل پیمانکاری فضای سبز، دستمزدهای فروردین ماه را دریافت نکرده اند. اخیرا عوامل کارفرما در جواب کارگران معترضی که خواهان دریافت دستمزدهایشان هستند گفته اند: خبری از پول نیست، خودتان را برای اردیبهشت هم آماده کنید٬ چون با این شرایطی که هست توان پرداخت دستمزدهای  اردیبهشت ماه را هم نداریم.

علاوه بر عدم پرداخت دستمزدها٬ شرکت پیمانکاری فضای سبز در حالیکه مبالغ مربوط به بیمه را در سال گذشته بطور تمام و کمال از دستمزد کارگران کسر نموده٬ این پولها را بالا کشیده و به حساب بیمه واریز ننموده است. به دلیل عدم واریز حق بیمه کارگران، اداره بیمه حکومت اسلامی سرمایه داران نیز از آذر ماه سال گذشته یعنی 5 ماه است که دفترچه های بیمه و درمانی کارگران را از درجه اعتبار ساقط نموده است و به همین دلیل کارگران و خانواده هایشان از دریافت ابتدائی ترین و حداقل ترین امکانات پزشکی محروم گشته اند.

یکی از کارگران میگفت: دستمزدهایمان را نمیدهند، دفترچه های درمانی بی ارزشمان را که فقط درمانگاههای درجه چندم و بی امکانات میپذیرند بی اعتبار کرده اند، به دلیل بی پولی و نبود خدمات درمانی و بیمه خانواده های ما حتی بچه های شیر خوارمان باید با درد مدارا نمایند یا بمیرند و یا دچار بیماریهای مزمن شوند. از 4 صبح از خانه بیرون میزنیم تا ساعت 10 و 11 شب، در همه روزهای تعطیل هم اسیر کاریم. آنوقت امثال این فیاض بی همه چیز و دزد (مدیر شرکت پیمانکاری فضای سبز) با دسترنج کار ما و با پولهای ما و به بهای رنج و گرسنگی و محرومیت ما و خانواده هایمان میلیاردها در حسابهای بانکیشان انباشته اند و بهمراه این آخوندهای دزد و جنایتکار به ریش ما می خندند.

شرکت انگل پیمانکاری فضای سبز مستقر در شهرداری منطقه 2 تهران (محدوده آزادی و طرشت تا منطقه سعادت آباد) با بیش از 110 کارگر قرار دادی و سفید امضا و روز مزد٬ که بیش از 80 نفر کارگران از شهروندان افغانستانی هستند٬ با ساعت کاری از 4 صبح  تا ساعات 11 و 12 شب و کار اجباری در تعطیلات و دستمزدهای 300 هزار تومانی٬ ارائه دهنده انواع خدمات و ایجاد فضای سبز میباشد. فیاض مدیر شرکت در همدستی و تبانی با عوامل قاتل و دزد حکومت اسلامی در شهرداری منطقه 2 تهران با استثمار وحشیانه کارگران و نپرداختن دستمزدها پولهای نجومی سرگیجه آوری در حسابهای بانکیشان اندوخته اند.

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢۶ ارديبهشت ١٣٩٠ – ١۶ مه ٢٠١١