دیوارها را فروریزیم!
یك سیستم آموزشی سكولار برای همه!

شبكه سیستم آموزشی واحد انتاریو، كانادا برگزار میكند:

كنفرانسی درباره سیستم آموزشی واحد
و در نقد مدارس مذهبی

معرفی شبكه سیستم آموزشی واحد:
گری فیتزگیبون  Gary Fitzgibbon ، فعال شبكه

مقدمه ای بر تاریخچه بوجود آمدن مدارس عمومی و مدارس كاتولیك:
بیل گراب Bill Grubb ، مدافع حقوق مدنی درامور آموزش و پرورش

تبعیض:
*سازمان ملل  وجود تبعیضات در سیستم آموزشی كانادا را تائید میكند
حكم سازمان ملل در مورد سیستم آموزشی انتاریو
رینتون پاترسون Renton Patterson ، مدافع حقوق مدنی درامور  آموزش و پرورش

* به كودكان گوش كنیم، حقوق جهان شمول كودكان
هما ارجمند، مدافع حقوق كودكان، كمپین نه به قوانین اسلامی

كمبودها در آموزش و پرورش:
* محدودیتهای برای استخدام معلمین در مدارس كاتولیك
باربارا سانتاماریا Barbara Santamaria ، مدافع حقوق مدنی در امور آموزش و پرورش

* مسئله فاصله از مدرسه
سیاست اعمال فشار به كودكان جهت رفتن به مدارس دور از محل زندگی
ریچارد تئین Richard Thain ، فعال "انتاریو سكولار"

تقسیم فرهنگی:
*دیگر گروههای مذهبی از بودجه دولتی برخودار نیستند
جستن تروتئیر Justin Trottier ، مدیر اجرئی مركز پژوهش كانادا

حقیقت تلخ:
*سیاست جدائی مدارس بر اساس جنسیت
اندریا هاوستن Andrea Houston ، خبرنگار    Staff reporter, Xtra

پرسش و پاسخ:

بررسی سیستم آموزشی موجود از نظر مالی:

*بودجه مستقل برای مدارس كاتولیك، اسطوره را باید درهم ریخت
این كه تنها كاتولیكها بودجه مدارس كاتولیك را میپردازند اسطوره ای است كه باید درهم شكست
فرانك دی جانگ Frank de Jong ، حزب سبزها، انتاریو

* یك میلیارد دلار پس انداز
هزینه واقعی مدارس جداگانه
مایك ایونز Mike Evans ، متحدین سكولار كانادا

اقدام سیاسی:
چه باید كرد؟
مالكم بوكانین  Malcolm Buchananمدافع حقوق مدنی در امور آموزش و پرورش

نظر خواهی از شركت كنندگان
پایان كنفرانس

تورنتو، شنبه ۲٨ مه، ساعت ٩صبح تا ۳ بعد از ظهر
NORTH YORK Civic Centre
5100 Yonge Street, TORONTO

ورودیه: ۲٠ دلار، برای سالمندان و دانشجویان ۵ دلار
onessn.org
MEDIA CONTACTS
Ottawa: Sheila Ayala 613-738-7720
Toronto: Justin Trottier 416-402-8856

 رسانه ها همچنین میتوانند با هما ارجمند ۴۱۶۷۳۷٩۵٠٠ تماس بگیرند.