کارگران شرکت نفت و گاز کنسرسیوم بینا عسلویه!
3 ماه دستمزد معوق، تهدید به اخراج!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 200 نفر از کارگران شرکت پیمانکاری نفت و گاز کنسرسیوم بینا در عسلویه دستمزدهای بهمن و اسفند ماه سال گذشته و همچنین فروردین ماه امسال را که جمعا 3 ماه میشود دریافت ننموده اند. پیگیری و اعتراضات تاکنونی کارگران برای نقد شدن دستمزدهای معوق متاسفانه تا امروز نتیجه ای نداده و کارفرما با گستاخی از ارائه هر گونه جواب منطقی به کارگران طفره میرود. علاوه بر نپرداختن دستمزدها در طی چند روز گذشته عوامل کارفرما با صراحت به کارگران گفته اند: بعلت بحران و مشکلات مالی نه تنها فعلا قادر به پرداخت دستمزدهای شما کارگران نیستیم بلکه به احتمال بسیار زیاد در آینده نزدیک بعلت ورشکستگی و کسری بودجه پروژه کاری در حال احداث در عسلویه نیز تعطیل خواهد شد و در نتیجه همه کارگران از کار بیکار و اخراج خواهند شد. به کارگران گفته اند: از همین امروز به فکر کاری و جایی برای خودتان باشید.

یکی از کارگران میگفت: دستمزدهایمان را نمیدهند، از صبح تا شب وحشیانه از ما کار میکشند، آخر سر هم میگویند بفرمایید اخراج. همه بهانه هایشان دروغ است، اینها فقط دنبال کارگر ارزان و مفت میگردند تا بیشتر برایشان کار کند. تا دست آ خر دستمزدش را هم ندهند و بعد از کار اخراجش کنند. حالا سرگذشت کارگر و خانواده اش با دست و جیب خالی، با بیکاری با بیماری و فقر٬ با گرسنگی و بی هیچ حمایت قانونی چه خواهد شد؟ نه به حکومت اسلامی مربوط است نه به سرمایه دار و کارفرما، اینها مسئولیتشان محدود است! باید پولهای میلیاردی به جیب بزنند، حسابهای بانکیشان انباشته شود و توبره و آخورشان هم همیشه پر باشد و خانواده های ما کارگران را متلاشی نمایند.

شرکت کنسرسیوم بینا مستقر در منطقه صنعتی عسلویه با بیش از 200 کارگر قراردادی با قراردادهای سفید امضا و دستمزدهای 330 هزار تومانی (که تا بحال کسی رنگش را هم ندیده) و ساعت کاری از اول صبح تا آخر شب و کار اجباری در همه ایام تعطیل٬ مجری انواع پروژه های نفت و گاز میباشد. دفتر مرکزی شرکت نیز در خیابان گاندی تهران واقع است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

٢١ ارديبهشت ١٣٩٠ – ١١ مه ٢٠١١