گزارش مراسم اول ماه مه در خارج کشور

کمیته خارج کشور حزب در پی فراخوان حزب اتحاد کمونیسم کارگری به شرکت در مراسم اول ماه مه، روز جهانی کارگر، واحدهای حزب در کشورهای مختلف در این مراسم شرکت کردند.

هلند : مراسمهای متفاوتی در شهرهای اوترخ، رتردام، آمستردام و لاهه برگزار شد. فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری علاوه بر شرکت در این مراسم به پخش صدها بیانیه حزب به مناسبت اول ماه می و بیانیه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی حزب در رابطه با نقض حقوق پناهندگی دولت هلند را به زبان انگلیسی در بین شرکت کنندگان پخش کردند. لازم به ذکر است که حضور پلاکادرها و باندرول حزب با عکس منصور حکمت توجه بسیاری از شرکت کنندگان در مراسم را بخود جلب نمود. در این اعتراضات خیابانی که در هر یک جمعیتی بالغ بر هزاران نفر بچشم میخورد، تظاهر کنندگان خواهان لغو سیاستهای گروکشی اقتصادی دولتهای سرمایه داری، که نتیجه ای جز تحمیل فقر و فلاکت به طبقه کارگر و محرومین جامعه و گذاشتن بار بحران بر دوش این طبقه  نداشته، شدند. پایان حمله نظاهی به لیبی و خروج نیروهای نظاهی دولت هلند از منطقه یکی دیگر از مطالباتی بود که در این اعتراضات و سخنرانی ها طرح شد. همبستگی و اتحاد طبقاتی کارگران علیه دول سرمایه داری خودی را به شعف وامیداشت. 

سوئد: اعضا، کادرها و دوستداران حزب در شهرهای استکهلم و گوتنبرگ در مراسم روز کارگر شرکت کردند. میدان "آهن" شهر گوتنبرگ یکی از میادین معروف جهان است که از هر ساله هزاران انسان معترض به این دنیای وارانه را به خود جلب می کند. طبق سنت همیشگی احزاب و سازمانهای مدافع حقوق کارگر از ساعتها قبل از تجمع مردم و شروع راهپیماییها اقدام به برپایی چادرهای اطلاعاتی می کنند. همه جا سرخ است! همه روز جهانی اتحاد بین المللی کارگر را بهم تبریک می گویند! ساعت 10 صبح کم کم حضور بازدیدکنندگان از مراسم و میزهای اطلاعاتی شروع می شود. از همه طرف صدای سرود انترناسیونال شنیده می شود. آنچه که بیشتر از همه چیز جلب توجه می کرد باندرول مرکز پیگرد سران رژیم به جرم جنایت علیه بشریت بود. مردم با عکس گرفتن از این باندرول و قرار دان امضای خود بر پتیشن مرکز پیگرد سمپاتی خود را به خواست مردم ایران که همانا سرنگونی رژیم اسلامی سرمایه است نشان میدهند. اطلاعیه حزب بمناسبت اول مه، نه به سرمایه داری! یک دنیای بهتر ممکن است! به زبان انگلیسی، فارسی و سوئدی و اطلاعیه مربوط به خیزشهای انقلابی در کشورهای خاومیانه و شمال افریقا توسط اعضای حزب در اختیار همه قرارگرفت. آخرین نشریه های حزبی و کتب و ادبیات حزبی نیز در دسترس بازدید کنندگان از چادر اطلاعاتی حزب قرار داشت. همچنین اعضاء و کادرهای حزب تلاش کردند هرچه بیشتر رژیم سرکوب و جنایات جمهوری اسلامی سرمایه را افشا کرده و مراجع کنندگان به میز اطلاعاتی حزب را با مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه کارگران و مردم ایران آشنا کنند.  همه جا بحث و صحبت از بی اعتباری سرمایه داری و به زیر کشیدن نظام مبتنی بر برده داری مزدی بود. همه بر اتحاد انترناسیونالیستی طبقه کارگر تأکید می کردند. کم کم به ساعت یک بعد از ظهر نزدیک شدیم. ده ها سازمان، حزب و تشکل مدافع حقوق کارگر صفهای خود را در خیابانها اطراف میدان سازمان دادند. مردم از پیر و جوان از مقابل میدان "آهن" به سمت مرکز شهر رژه رفتند و با سرود انترناسیونال ندای رهایی بشریت سر می دادند.

در استکهلم اعضای حزب با شرکت در تجمعهاى مختلف اول مه بيش از ۶٠٠ نسخه از اطلاعیه های حزب به زبان سوئدی و فارسی را پخش کردند. همينطور شوراى حمايت از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران در استکهلم عصر روز اول مه مراسمى بمناسبت روز کارگر در کافه مارکس استکهلم برگزار کرد که با استقبال خوبى روبرو شد. در اين مراسم تعدادى از فعالين شورا و حضار سخنرانيهاى کوتاهى ايراد کردند. سياوش دانشور از جمله سخنرانان اين مراسم بود.

انگلستان: روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر در میدان ترافالگار و خیابانهای لندن گرامی داشته شد. در این روز به فراخوان کمیته برگزاری مراسم اول مه، هزاران نفر با پرچمهای سرخ و کمونیستی و شعارهایی علیه نظام سرمایه داری و فریادهای زنده باد سوسیالیسم، در خیابانهای مرکزی لندن راهپیمایی کردند. فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری - تشکیلات انگلستان نیز با پحش ده ها نسخه از اطلاعیه حزب بمناسبت اول ماه مه، در دست داشتن پلاکادر زنده باد سوسیالیسم و مرگ بر سرمایه داری، عکس مارکس و منصور حکمت و میز اطلاعاتی حزب در میدان ترافالگار در این مراسم شرکت کردند. سیاوش عباسی اطلاعیه حزب را قرائت کرد. 

ترکیه: روز یکشنبه برابر با یک مه تشکیلات حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد ترکیه همراه با دیگر احزاب چپ ترکیه در خیابانهای آنکارا از ساعت 10 صبح گردهم آمده و پرچمهای سرخ را به اهتزاز در آوردند. همراهی  پرشور مردم آزادی خواه و برابری طلب با هم خوانی به زبان فارسی مرگ بر جمهوری اسلامی، زنده باد سوسیالیسم، کارگر زندانی آزادی آزادی، و کارگران جهان متحد شوید حمایت خود را اعلام داشتند. در این بین اطلاعیه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری به مناسبت اول ماه مه به طور وسیع پخش شد و مورد استقبال قرار گرفت. همچنین شعارهایی از جمله برابری جنسی، نابود باد فاشیسم، نابود باد میلیتاریسم، نابود باد کاپیتالیسم، زنده باد سوسیالیسم، تنها راه برقراری جمهوری سوسیالیستی، و سرود انترناسیونال از طرف احزاب چپ حاضر در تجمع طنین انداز شد.   همچنین تشکیلات حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد ترکیه ساعت 3.30 بعد از ظهر در مقابل سفارت مزدوران جمهوری اسلامی تجمع کردند و با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی اعتراض خود را به حکومت سرمایه داران اسلامی آغاز کردند. تظاهر کنندگان سپس با سر دادن شعارهای کارگر زندانی آزاد باید گردد و کارگر کارگر زنده به کار توایم –اسانلو میگوید حمایت حمایت، اعدام لغو باید گردد و بسیاری دیگر شعار به اعتراض خود ادامه دادند. کمونیستها و آزادی خواهان در صف اعتراض به حکومت ارتجاع اسلامی خیابانها را سرخ پوش کردند. تشکیلات حزب اتحاد کمونیسم کارگری واحد ترکیه اول ماه مه را به تمامی آزادی خواهان و کمونیستهای جهان تبریک میگوید.  زنده باد اول ماه مه زنده باد همبستگی طبقاتی بین المللی مرگ بر جمهوری اسلامی نابد باد سرمایه داری زنده باد مارکس زنده باد منصور حکمت زنده باد سوسیالیسم .

کانادا: فعالين و کادرهاى حزب در کانادا در شهرهاى تورنتو و آتاوا در مراسمها و متينگهاى اول مه شرکت کردند. در اتاوا فعالين حزب با پرچم مارکس و شعارهاى مرگ بر سرمايه دارى و زنده باد حکومت کارگرى در راهپيمائى اول مه شرکت کردند. در اين مراسمها اطلاعيه هاى حزب بمناسبت اول مه توزيع شدند. *