کارگران شرکت کامپیوتری فارسی وب
دستمزدهای فروردین ماه معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ هم اکنون با گذشت 11 روز از پایان فروردین ماه 15 نفر از کارگران شرکت خدمات کامپیوتری فارسی وب دستمزدهایشان را دریافت ننموده اند. کارفرما در جواب کارگرانی که دستمزدهایشان را میخواهند با وعده امروز و فردا و گاهی با نشان دادن چنگ و دندان و تهدید به اخراج و بیکار سازی کارگران همچنان از پرداخت دستمزدها طفره میرود.

یکی از کارگران میگفت: با این دستمزدهای حداقل و ناچیز و چند برابر زیر خط فقر، با این همه تاخیر و کار شکنی در پرداخت همین چندرغاز دستمزدها، با سیاست حذف یارانه ها توسط حکومت اسلامی سرمایه داران که دزدی آشکار از سفره و نان شب مردم است٬ با این همه گرانی و تورم که هر روز و لحظه لحظه سر به آسمان میکشد، زندگیمان را در فقر و محرومیت مطلق فرو برده اند. در تمام شبانه روز با کابوس فقر و بیکاری و شرمندگی از خانواده هایمان کلنجار میرویم و هر روز تلخ تر و سیاه تر از دیروز. با قرار دادهای موقت و سفید امضا و ترس از اخراج و بیکاری، با بسیجی و پاسدار و زندان و شکنجه این زندگی جهنمی را برایمان ساخته اند.

شرکت کامپیوتری فارسی وب با 15 نفر کارگر قرار دادی با قرار دادهای یکساله و سفید امضا با دستمزدهای ظاهرا 330 هزار تومانی که هنوز پرداخت نشده و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و بسیاری مواقع با اضافه کاری اجباری ارایه دهنده انواع خدمات سخت افزار و نرم افزاری کامپیوتر میباشد. دفتر شرکت در خیابان آزادی تهران واقع است.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۴ ارديبهشت ١٣٩٠ – ۴ مه ٢٠١١