کارگران فرش ستاره طلایی (پا تریس) دلیجان
یکماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ امروز با گذشت 12 روز از پایان فروردین ماه هنوز بیش از 600 نفر از کارگران کارخانه فرش طلایی (پاتریس) دلیجان دستمزدهای فروردین ماه را دریافت نکرده اند. خواست و پیگیری کارگران برای نقد شدن دستمزدها بعلت مخالفت و کار شکنی قاسمی مالک و مدیر کارخانه عملا به هیچ نتیجه ای نرسیده است. قاسمی و عواملش با چرب زبانی به کارگران میگویند: ما وضعیت شماها را درک میکنیم، کل اوضاع خراب است. وضعیت اقتصادی جامعه خراب شده، باید تحمل کنید و صبور باشيد. البته چرب زبانی و وعده های دروغ تنها حربه قاسمی و همدستانش برای فریب کارگران نیست. این حضرات سرمایه دار و نو کیسه  در بسیاری از مواقع با حمایت اداره کار و مراکز اداری کارگزار و  نوکر حکومت اسلامی سرمایه داران بی هیچ عذر موجهی و به بهانه های بی اساس کارگرانی را که نسبت به شرایط سخت کار و سطح نازل و تاخیر در پرداخت دستمزدها اعتراضی داشته اند از کار اخراج و بیکار نموده اند.

یکی از کارگران میگفت: وقتی این قاسمی به ما میرسد همه دنیا خراب شده و سقف آسمان فرو ریخته است. اوضاع اقتصادی به هم ریخته و بحران و خشکسالی و بی پولی و کسادی بازار و همه جا رو گرفته! آخر یکی نیست به این بابا به این دروغگوی رذل بگه اگه بازار خرابه چرا کارخانه ات بطور شبانه روزی و 3 شیفته بدون توقف مشغول کار است؟ چرا اگه خط تو لید 10 دقیقه متوقف بشه از حرص میخواهی سکته کنی! راست راستی اگه بازار و کار و کاسبیت خرابه مگر دیوانه ای کارخانه رو باز گذاشته ای؟ اگه راست میگوئى این جهنم رو تعطیلش کن٬ هم خودت و هم ما را خلاص کن!

کارخانه فرش ستاره طلایی (پاتریس) واقع در دلیجان اصفهان با بیش از 600 نفر کارگر قرار دادی، با قرار دادهای سفید امضا و یکطرفه یکساله و دستمزدهای 330 هزار تومانی که هنوز کسی رنگش را هم ندیده و 3 شیفت شبانه روزی 8 ساعته کاری٬ تولید کننده انواع فرشهای بسیار مرغوب و ممتاز ستاره طلایی میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۴ ارديبهشت ١٣٩٠ – ۴ مه ٢٠١١