کارگران شرکت بهدارو درمان
اخراج و 8 ماه دستمزد معوق!

بنا به خبر دريافتى٬ طی یک ماه گذشته 16 نفر از کارگران شرکت بهدارو درمان بی هیچ عذر موجهی و بنا به دستور "مهری فرد" مدیر شرکت از کار اخراج شده اند. کارگران اخراجی در شرایطی از کار بیکار و اخراج شده اند که 7 ماه دستمزد از سال گذشته و عیدی و پاداش پایان سال را نیز دریافت نکرده اند. مراجعات مکرر کارگران اخراجی به کارخانه برای دریافت دستمزدهای معوق بی نتیجه بوده و مهری فرد به کارگران گفته است باید صبر کنید٬ والا به هر کجا میخواهید شکایت کنید و...

هم اکنون این کارگران اخراجی با جیب خالی و سرگردانی بین کارخانه و اداره کار و دیگر مراکز حکومت اسلامی سرمایه داران با جوابهای سربالا و بدون نتیجه سر دوانده میشوند. علاوه بر این کارگران 160 نفر دیگر از کارگران شاغل در شرکت از شهریور ماه سال گذشته تا به امروز 8 ماه است که دستمزدی دریافت نکرده اند. علاوه بر این کارفرما به بهانه "نداریم و نیست" حتی از پرداخت پاداش پایان سال و عیدی کارگران نیز خودداری نموده است. در این مد ت 8 ماه جواب مهری فرد و همدستانش به کارگران معترض وعده های دروغ و پوچ امروز و فردا و تهدید به اخراج است. در مواقعی هم اقدام به پرداخت مساعده های ناچیزی نموده اند.

یکی از کارگران میگفت: 4 ماه است اجاره خانه ام عقب افتاده، کلی قرض و بدهکاری و شرمندگی بالا آورده ایم. از صبح تا شب هم برایشان کار میکنیم آخر شب که به خانه میرسیم حوصله خودمان و زن و بچه را هم نداریم. این یعنی مرگ تدریجی که برایمان درست کرده اند.

شر کت بهدارو درمان با بیش از 160 نفر کارگر قرار دادی با قرار دادهای یکساله سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی پرداخت نشده و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و اضافه کار اجباری تا شب و کار در همه ایام تعطیل٬ تهیه و توزیع کننده انواع دارو و طرف قرار داد داروخانه ها و بیمارستانها میباشد. مهری فرد مدیر شرکت و شرکای دزدش در سایه حمایت حکومت اسلامی و از قبل استثمار وحشیانه کارگران و نپرداختن دستمزدها و همچنین با باند بازی و زد و بند با عوامل حکومتی و فروش داروهای کمیاب و گرانقیمت در بازار آزاد سودهای میلیاردی به جیب میزنند. دفتر شرکت در خیابان زرتشت تهران و انبارهای دارویی شرکت در منطقه کهریزک میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
١۴ ارديبهشت ١٣٩٠ – ۴ مه ٢٠١١