كمپین حزب كنسرواتیو استان انتاریو در دفاع از مدارس مذهبی شكست خورد!

رهبر حزب كنسرواتیو استان انتاریو٬ كانادا٬ جان توری٬ اعلام كرد كه اگر حزب او انتخاب شود پلاتفرم حمایت از همه مدارس مذهبی را به "رای آزاد" اعضای پارلمانی وامیگذارد. رای آزاد به رای گفته میشود كه به اعضای پارلمانی  حزب ارائه دهند هر طرحی٬ امكان میدهد كه حتی رای مخالف بدهند. این به این معنی است كه حزب كنسرواتیو طرح اختصاص بودجه به همه مدارس مذهبی را باز گذاشته است و اعضای پارلمانی حزب او ملزم نیستند كه بدان رای مثبت دهند. در حالی كه هفته پیش جان توری در مقابل اعتراض بعضی از كانادیداهای انتخاباتی حزب خود مقاومت سختی نشان داده  و الترناتیو رای آزاد را شدیدا رد كرده بود.
واقعیت این است كه در چند هفته گذشته با تبدیل شدن موضوع مدارس مذهبی به یكی از موضوعات بسیار حاد و قطبی شدن وسیع جامعه حول آن حتی در بین طرفداران حزب محافظه كار در سطح كل استان شكاف بزرگی ایجاد شده بود بنحوی كه رهبری حزب كنسرواتیو نیز به آن اذهان كرده و راه حل جدید را هم در اساس جهت ترمیم شكافهای ایجاد شده  ارائه داده است. به گفته رسانه ها٬ جان توری در مسیر تور انتخاباتی هر جا كه میرفته اصلی ترین سوالی كه در مقابلش قرار میگرفت٬ مسئله مدارس مذهبی بوده٬ بنحوی كه بیشترین وقت جلسات به آن اختصاص داده میشد و كل پلاتفرم حزبشان به فراموشی سپرده شده بود. قضیه آنچان حاد شد كه رهبری این حزب در روز یكشنبه جلسه مخصوص اعضای پارلمانی و كاندیداهای انتخاباتی فراخواند تا برای پایان دادن این افتضاح سیاسی راه حلی پیدا كنند. و ظاهرا تنها آلترناتیوشان هم همین طرح "رای آزاد" بود. یعنی شرمگینانه اعلام كردند جهت پیاده كردن این طرح چندان جدی نیستند و یا حتی پلاتفرمی هم در كار نیست.
این پشتك وارونه زدن سیاسی خود ضربه مهمی را به اصلی ترین حزب در قدرت و مدافع حمایت دولتی از مدارس مذهبی وارد كرد. گروههای یهودی و اسلامی كه امید زیادی به حزب كنسرواتیو بسته بودند با موضع گیری اخیررهبری حزب مذكور شدیدا خشمگین و نا امید شدند.
حزب كنسرواتیو كه فكر میكرد با كوبیدن طبل بزرگ دولتی كردن همه مدارس مذهبی میتواند رای این گروهها را بخرد در محاسبه وزن و قدرت نیروهای سكولار و مترقی جامعه شدیدا در اشتباه بود و با این تغییر موضع حتی پشتیبانی بخشی از این گروهها را از دست داده و خود را بیشتر در گرداب بحران قرار داد. و این زمانی است كه ده روزی بیشتر به انتخابات پارلمانی استان نمانده است.
تحرك وسیع شبكه "یك سیستم آموزشی برای همه" در هفته های اخیر٬ حضور فعالین این شبكه در رسانه ها عمومی٬ كنفرانسها و جلسات سخنرانی مختلف و پیوستن تعداد زیادی از شخصیتهای سیاسی٬ ادبی و هنری به آن نقش بسیار مهمی در به عقب راندن حزب محافظه كار داشته است. اما تا پیروزی در این عرصه كوهی از كار در مقابل ماست. این موفقیت بزرگ را باید سكوی جهت پایان دادن به حمایت دولتی از مدارس كاتولیك و بستن تمام مدارس مذهبی خصوصی كرد.

هما ارجمند
مسئول كمپین علیه مدارس مذهبی در كانادا
مسئول كمپین بین المللی علیه دادگاههای اسلامی در كانادا
اول اكتبر ٢٠٠٧   

 

لیست شخصیتهای سیاسی٬ ادبی٬ هنری و اساتید دانشگاهی و امنای مدارس كه بیانه مشتركی را بر علیه حمایت دولتی از مدارس مذهبی  به تاریخ ٢١ سپتامبر امضا كردند. این بیانه توسط انجمن آزادیهای مدنی كانادا Canadian Civil Liberties Association   انتشار یافته است.  

1)Frank Addario, Criminal Lawyer
2)Greg Albo, Professor, York University
3)W. Alfred Apps,
4)Bromley Armstrong, President Emeritus, National Council of Jamaicans
5)Irene Atkinson, Trustee, former chair, Toronto district school board
6)Sahar Badawy, President of Flemingdon Park Parent Association
7)A.Alan Borovoy, General Counsel. Canadian civil Liberties Association
8)Michael Bliss, Professor Emeritus, University of Toronto
9)Ed Broadbent, Founding President, Rights and Democracy
10)Jamie Cameron, professor and Editor in chief Osgoode Hall Law Journal
11)Paul Cavaluzzo, Counsel, Arar Inquiry
12) Michael Cochrane, Author
13) Dr.Debby Copes
14) David Cronenberg, Filmmaker
15)bruce Davis, Trustee, Toronto District School Board
16) Michael DePencier, Publisher
17)Peter Desbarats, Journalist
18) Colin Dungey, Former Acting Director, North York Board of Education
19) Sydney Goldenberg, Former Counsel, Ontario Human Rights Commission
20) Katherine Govier, Former President PEN Canada
21) Edward L.Greenspan, Q.C. Criminal Lawyer
22) Louis Greenspan, Professor of Religious Studies, McMaster University
23) Farzana Hassan, President, Muslim Canadian Congress
24) Shirley Heafey, Former chair, RCMP Public Complaints Commission
25) Patricia Jackson, Former Counsel, Arbour Commission on the Penitentiary for Women
26) Doug Joliffe, President, OSSTF, District 12
27) Joy Kogawa, Author of award winning novel on Japanese-Canadian Internment
28) Saul Laskin, Former Mayor, City of Thunder Bay
29) Ira Levine, Former Dean, Faculty of Communication and Design, Ryerson University
30) Cyril Levitt, Co-Author, “The Riot at Christie Pits”
31) Andrew Lokan, Constitutional Lawyer
32) Martin long, President, Elementary Teacher of Toronto
33) Michael Marrus, Historian of the Holocaust, University of Toronto
34) Noa Mendelsohn Aviv, Free Speech Director, Canadian Civil Liberties Association
35) James Morton, Immediate Past President, Ontario Bar Association    
36) Delia Opekokew, Lawyer for Aboriginal Caucus
37) howard Pawley, Former Premier of Manitoba
38) Walter Pitman, Former President of Ryerson University
40) Bruce Rosebrugh, President, First Nareyever Congregation
41) Clayton Ruby, Constitutional lawyer
42)  Paul Schabas
43) Marvin Schiff, Former Director, Nova Scotia Human Rights Commission
44) Elaine Slater, Former U.S Civil Rights Activist
45) Janice Gross Stein, Professor, Department of Political Science, University of Toronto
46) Hesh Troper, Co-Author, “None Is Too Many”
47) Jennifer Waterston, School Trustee, City of Guelph
48) John Weatherup, President, CUPE Local 4400
49) john Willis, Strategic Communications
50) John Wilson, Former President, World Council of Churches
51) Dr. Joseph Wong, Founding President, Chinese-Canadian National Council