در مراسمهای روز جهانی کودک وسیعا شرکت کنید!

١٦ مهر برابر با ٨ اكتبر روز جهانی كودك در ایران است. اخبار از تلاش فعالین حقوق کودک برای برگزاری مراسمهائی در روز جمعه 5 مهر میگوید. در این مراسمها باید وسیعا شرکت کرد و از حق و انسانیت کودک دفاع کرد.

روز جهانی كودك میتوانیم كوششهای فردی و جمعی خود را در این عرصه متحد و متشكل و سراسری كنیم و اعلام کنیم٬ آسايش، امنيت و رفاه کودک بر هر چيزی مقدم است. اعلام کنیم که محک درجه انسانى بودن و آزاد بودن يک جامعه رفتار آن جامعه با کودکان است و منفعت کودک بر هر ملاحظه اقتصادى، ملى، فرهنگى و سياسى مقدم است. تضمين رفاه و سعادت و شکوفايى کودک مستقل از خانواده با جامعه است. اعدام کودکان را محکوم کنیم و بر راس مطالباتمان خواهان لغو مجازت اعدام برای همه شویم. در این روز با گردهمایهای باشكوه و ضمن دفاع از حقوق كودك همبستگی خود را با مبارزه جهانی در پایان دادن به مجازات اعدام نشان دهیم.

روز جهانی كودك گرامی باد!
تعرض جسمی و روحی به كودكان ممنوع باید گردد!
رفاه و شادی كودكان تامین باید گردد!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
2 اکتبر 2007 – 10 مهر 86