در حاشیه قرآن سوزی در آمریکا
و جنایت اسلامیستها در مزارشریف
علی جوادی پاسخ میدهد

یک دنیای بهتر: به دنبال سوزانده شدن قرآن توسط تری جونز٬ کشیش آمریکایی در ماه مارس٬ اوباش اسلامیست به مقر سازمان ملل در مزارشریف حمله کرده و ۲۰ نفر از کارکنان غیر نظامی این سازمان را به قتل رساندند. سر دو تن از کارکنان بطور وحشیانه ای از بدن شان بریده شده و یک نفر از کشته شدگان نیز زن بوده است. نکات مورد نظر حزب اتحاد کمونیسم کارگری در حاشیه این رویدادها چیست؟ تاکیدات حزب کدام است؟

علی جوادی: بنظرم نکات زیر در حاشیه این رویدادها حائز اهمیت اند :

١ - واقعیت این است که قرآن در کنار چوبه های دار٬ در کنار کابل های خونین شکنجه٬ در کنار دستبندهای قپانی٬ در کنار سایر ابزار و آلات شکنجه٬ خود یک ابزار شکنجه و جنایت است. الهام بخش جنایت و کشتار است. ابزار کشتار و تحمیق است. با قرآن شلاق بر پیکر نسلی از جامعه بشری فرود آورده اند. با آیات قرآن هر جنایت اسلامی را توجیه و هر قتل و کشتاری را مشروعیت بخشیده اند. با آیات قرآن شکنجه کرده اند. با آیات قرآن زندگی را بر نسلی و جامعه ای و مردمی سیاه کرده اند. با الهام از قرآن زن را به زندان حجاب محکوم کرده اند. با فرامین قرآن سنگسار کرده اند٬ سوزانده اند٬ سر بریده اند٬ بمباران کرده اند. با قرآن خوشی و شادی و زندگی را از مردمان بسیاری سلب کرده اند. نه! قرآن تنها یک کتاب خرافی و ارتجاعی و ضد زن و ضد شادی و خوشی نیست. یک ابزار جنایت و کشتار هم است. شریک جرم تمام جنایت اسلامیستها در تاریخ ضد بشری این جنبش ارتجاعی و تروریستی است. قرآن در کنار حکومت اسلامی محکوم به سرنگونی و زوال است.

۲ - اما سوزاندن قرآن توسط یک کشیش مرتجع دارای هیچ عنصر اعتراضی٬ مترقی و رهایی بخشی نیست. مترقی نیست. آزادیخواهانه نیست. بر عکس اقدامی ارتجاعی در جهت دامن زدن به نفرت مذهبى و جنگ میان مذاهب است. تلاشی است برای قرار دادن دستگاه مافیایی مذهب در جدال سیاسی دو قطب تروریستی جهان معاصر. جهان پس از فاجعه خونین ١١ سپتامبر وارد دورانی جدید از جنگ و کشمکش خونین شد. دورانی که تاکنون صدها هزار تن انسان بیگناه در افغانستان٬ عراق٬ لبنان٬ فلسطین٬ اسرائیل و گوشه و کنار جهان در اثر جدال این دو قطب تروریستی به خاک و خون کشیده شده اند. اقدام تری جونز تلاشی بمنظور گره زدن هر چه بیشتر صنعت کلیسای مسیحیت در مرکز این جدال تروریستی و تغذیه سیاسی و مذهبی از این جدال است. یک سرمایه گذاری ارتجاعی در این جدال خونین است. همانطور که اسلامیستها بر زخمی که بر پیکر مردم فلسطین توسط دولت اسرائیل و متحدین اش ایجاد شده است٬ سرمایه گذاری کرده اند. تلاش تری جونز از همان جنس است. همانطور که "دلسوزی" جریانات اسلامی کوچکترین ربطی به منافع و درد و رنج مردم زخم دیده فلسطین ندارد٬ اقدام تری جونز هم دارای ذره ای ترقیخواهی نیست.
 
۳ - اقدام تری جونز درست در نقطه مقابل اقدام جوانان و مردم آزادیخواهی است که در خیزش توده ای سال ۸۸ اقدام به سوزاندن قرآن و سمبلهای اسلامی در اعتراضات خود کردند. آن اقدامی ضد مذهبی بود. اقدامی جهت خلاصی از حکومت اسلامی و حاکمیت اسلام بر زندگی و شئونات روزمره مردم بود. مترقی و رهایبخش بود. اما اقدام تری جونز اقدامی در جهت دامن زدن به یک جنگ مذهبی و ارتجاعی است. تاکنون به نام مذهب و خدا و پیغمبر بیشترین کشتار و جنایت را در طول تاریخ بشر انجام داده اند. این هیولا اکنون زیر ضرب است. مردم در ایران در جدال برای آزادی و برابری و رفاه مدتهاست که حکم به سرنگونی رژیم اسلامی داده اند و دست به کار بزیر کشیدن آن هستند. سرنگونی حکومت اسلامی در عین حال مترادف با قطع سلطه اسلام بر زندگی و شئونات جامعه است. مردمی که علیه حکومت اسلامی به پا خواسته اند بدون تردید قرآن و تمام سمبلهای آن را نیز بزیر خواهند کشید. هر کمیته اسلامی که به تسخیر مردم قیام کرده در آید٬ هر مرکز اسلامی که به دست مردم بیفتد٬ هر در زندانی که در هم شکسته شود٬ در کنارش قرآن ها هم سوزانده خواهند شد.
 
۴- جنایت اسلامیستها در مزارشریف٬ سربریدن و کشتار ۲۰ تن از افراد غیر نظامی سازمان ملل گوشه ای از تلاش خونین اسلامیستها برای قدرت گیری و تحکیم قدرت این هیولای فوق ارتجاعی و ضد انسانی است. اما این فاجعه تنها گوشه کوچکی از کارنامه سراپا جنایت جنبش اسلام سیاسی است. تاریخ این جنبش مملو از خون و جنایت است. روزی نیست که این جریانات برای بقاء و گسترش پر و بال خود دست به جنایتی نزنند. ترور و جنایت یک رکن استراتژی قدرت گیری و حفظ قدرت توسط این جریانات است. اسلام سیاسی جنبشی فوق دست راستی برای سهیم شدن و کسب قدرت سیاسی است. این جنبشی است که هر کجا نفوذ کرده است حتی بدن و سلولهای انسان را هم به یک بمب هوشمند انفجاری تبدیل کرده است. این جنبش قدرت کنونی خود را مدیون قدرتگیری در ایران و سرکوب خونین "انقلاب ۵۷" است. از هم این رو با سرنگونی رژیم اسلامی در ایران ستون فقراتش در هم شکسته شده و با حل "مساله فلسطین" زمینه های بقاء انگلی خود را از دست خواهد داد .

۵- ما در عین حال که خواهان تشدید مبارزه علیه دستگاه و صنعت مافیایی مذهب هستیم در عین حال از آزادی مذهب و آزادی ابراز وجود مذهبی و ضد مذهبی قاطعانه دفاع میکنیم. مذهب امر خصوصی است. افراد جامعه آزادند که هر باور و عقیده ای داشته باشند. از طرف دیگر هر نوع ابراز وجود عقیدتی مذهبی و ضد مذهبی هم آزاد است٬ حتی اگر خرافی و عقب مانده و ارتجاعی باشد. اما مقدسات مذهبی نداریم. ما خود را موظف به پیشبرد یک مبارزه همه جانبه علیه مذهب میدانیم. ما مذهب ستیزیم. ما عمیقا بر این باوریم که جامعه باید بخشی از امکانات خود را صرف خلاصی از شر مذهب بکند. باید دستگاه مذهب را مانند هر صنعت مخرب و ضد جامعه کنترل و مهار کرد. آزادی انسان بدون آزادی از زندان مذهب معنی ندارد.
 
۶ - کمونیسم کارگری هیچگونه همسویی و خوانایی با اقدام جریاناتی از جنس تری جونز ندارد. ما با همان شدتی که اقدام تری جونز را گامی در جهت تحکیم زنجیر اسارت و بندگی مذهبی بر زندگی و شئونات مردم ارزیابی میکنیم٬ با همان شدت علیه سلطه کل دستگاه مذهب٬ از هر جنس آن٬ مبارزه میکنیم. کمونیسم کارگری جنبشی رهایبخش و انسانی است. خلاصی از شر سلطه دستگاه مذهب یکی از ارکان مبارزه ما برای آزادی و رهایی طبقه کارگر و انسانها است.