اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی و افغانستانی
در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر وان ترکیه

هفت پناهجو، از جمله یک زن افغانستانی در ترکیه، از ساعت نه صبح امروز سه شنبه، بیست و نهم مارس 2011 ، در مقابل درب سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دست به اعتصاب غذا زدند. این پناهجویان در شرایطی مجبور به اعتصاب غذا شده اند که حق پناهندگی آنان  توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. بنا بر گزارش رسیده به  دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، با گذشت چهار سال از گرفتن حق پناهندگی برخی از این پناهجویان، تاکنون انتقال آنان به کشور امن ثالث به دلایل واهی انجام نپذیرفته است .

امروز، تعدادی از رسانه های محلی به مکان کمپین پناهجویان رفته و خبر آن را منتشر کرده اند. همچنین گزارش مشروح این تحصن در تلویزیون محلی شهر "وان" منعکس شده است. با این وجود، مسئولین سازمان ملل تا کنون هیچ واکنشی نسبت به این تحصن نشان نداده اند. یکی از این پناهجویان میگوید: کارکنان و مسئولین سازمان ملل پس از پایان وقت اداری بدون کوچکترین توجهی به متحصنین و کمپین آنان، از مقابل آنان عبور کرده اند. همچنین امروز صبح، این پناهجویان متن نامه اعتراضیشان به عملکرد سازمان ملل در بلاتکلیف نگهداشتن پروسه انتقالشان به کشور ثالث را به این دفتر ارائه داده اند . این پناهجویان اعلام کرده اند که تا انتقالشان به کشور امن ثالث به اعتراض و اعتصاب غذا ادامه خواهند داد .

دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری، ضمن محکوم کردن عملکرد و سیاستهای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه، که اینچنین زندگی و جان انسانها را با مخاطرات جدی مواجه میکند، از تمامی سازمانها، احزاب، نهادها و شخصیتهای مدافع حقوق انسان میخواهد تا با ارسال نامه های اعتراضی به سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی از خواست برحق متحصنین حمایت کنند .

دفتر پناهندگی حزب ضمن حمایت قاطع از مطالبات متحصنین، از آنان درخواست میکند تا به اعتصاب غذا پایان داده و مبارزه برحقشان را از طریق شیوه های مبارزاتی اصولی و اجتماعی پیش ببرند. ما همچنین سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ترکیه را باعث و بانی این وضعیت اسفبار میدانیم .

دفتر دفاع از حقوق پناهندگی
29 مارس 2011

لینک مصاحبه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی با یکی از متحصنین :
http://www.4shared.com/audio/-NSXK77W/____________2.html

مشخصات تماس با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل- ترکیه در زیر آمده است
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ANKARA
Adres:     Tiflis Cad. 552. Sok. No:3 Sancak Mah. 06550 Ankara
Telephone:   0090312 4097000
Fax:     0090312 441 2173
turan@unhcr.org

Birleşimiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği VAN
Adres:  Istasyon Mahalle, Terminal, Sokak Hayirlar Caddesi 40/20 Van
Telephone:   0090432 2155470 - 2143630
Fax:          0090432 2148404
turan@unhcr.org