تهران٬ جنگ با حکومت نظامى
نازنین اکبری

از صبح امروز سه شنبه تهران به حکومت نظامی کامل در آمده است. بیش از 10هزار نفر نیروی ضد شورش و موتور سواران اوباش در گله های دهها و صدها نفری در همه جا جولان می زنند. در کنار همه میادین، چهار راهها دهها دستگاه خودرو ون پلیس و اتوبوسهایی که نیروهای مزدور و اوباش سرکوبگر را به محل آورده اند پارک شده اند. هزاران موتورسیکلت در دسته های صدها نفری در همه جا در کنار خیابانها پارک شده و اوباش و پاسدارها و بسیجی ها در کنارش با هراس و وحشت با سپر و جوشن بطرز مسخره ای گارد گرفته اند.

در بسیاری از مراکز شعارهای مرگ بر دیکتاتور و ضد حکومتی به گوش میرسد. مردم و جوانان در دسته های متعدد درگیر جنگ و گریز خیابانی با مزدوران سرکوبگر حکومت اسلامی هستند. در همه جا از میدان امام حسین تا میدان آزادی، میدان ولیعصر، میدان ونک٬ چهار راه طالقانی٬ فردوسی، میدان فلسطین، خیابان مطهری، میدان رسالت، فلکه دو آریاشهر٬ میدان توحید و در همه مراکز اصلی و حساس شهر مستقر شده اند و مردم و جوانان با روحیه بسیار بالا و عالی دسته دسته در همه جا جمع شده اند.

بنا به اخباری در میدان فردوسی، ولیعصر، فلسطین و رسالت کار به درگیری کشیده شده است. هم اکنون ساعت 30/7 شب این اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد .

تهران
سه شنبه 10/12/89