تجارت سکس، برده داری مدرن
شهلا نوری

در آستانه 8 مارس روز جهانی زن، جنبش حقوق زن در سراسر جهان برای گرامیداشت این روز تدارک می بیند و همگان را به گرامیداشت این روز فرامی خواند. جنبش رادیکال آزادی زن فعالانه برای تغییرات بنیادی در جامعه بمنظور رفع ستم بر زن مبارزه می کند. می کوشند پایه ستمکشی زن را توضیح دهند و صرفا به مبارزه برای برخی حقوق جزئی قناعت نمی کنند. آنها بر ضرورت سرنگونی سرمایه داری برای دستیابی به آزادی و برابری واقعی زن تاکید می کنند؛ بر استثمار خشن زنان کارگر در سراسر جهان، بر شرایط سخت و نابرابر کار و زیست آنها انگشت می گذارند .

ستم و استثمار خشن زنان به همینجا ختم نمی شود. در آستانه قرن بیست و یک، بردگی جنسی زنان توسط سودجویان و باندهای مافیایی ابعادی وحشتناک یافته است. بازار کالای سکس تحت قوانین وحشیانه جنگل هر سال میلیون ها زن و کودک را به کام خود می کشد. این کالا در مقیاس جهانی میلیاردها دلار به جیب سرمایه جهانی میریزد. توریسم برای سکس به یک بازار جدی سودجویی و استثمار بدل شده است. محل توزیع این کالا میکده ها، سالنهای ماساژ، "خانه های فحشا"، سالنهای رقص، هتل های بین المللی و قمارخانه ها است. این زنان و کودکان که قربانی فقر و فلاکت و ناامنی ذاتی نظام سرمایه داری هستند، ضربه پذیرترین و بی حقوق ترین بخش طبقه کارگر را تشکیل می دهند.
 
بخش اعظم این زنان و کودکان که به بازار پر رونق برده داری مدرن کشیده شده اند، زیر کنترل شدید دلالان بازار سکس قرار دارند. این بردگان باید سالها "کار" کنند تا باصطلاح هزینه های مؤسسه های مربوطه را تسویه کنند. اینها هیچگاه از این بردگی رهایی نمی یابند. بسیاری در عنفوان جوانی، از بیماری، اعتیاد، خشونت های وحشیانه، افسردگی که ناشی از وضعیت برده وار شان است، جان می بازند. در کشورهایی که تن فروشی قانونی است، این اسیران دلالان سود پرست، در هراس از پلیس بخاطر وضعیت مهاجرت غیر قانونی حتی از کمک های بهداشتی و درمانی که تن فروشان دیگر برخوردارند، محروم هستند.
 
باید این نظام برده داری نوین را متلاشی کرد. باید با تمام دلالان سکس و باندهای مافیایی که زنان و کودکان را به اسارت می کشند به قاطعانه ترین شکل مقابله شود. باید تن فروشی غیر جنایی شود و دولت ها کمک های مالی، اجتماعی و آموزشی و حقوقی در اختیار این قربانیان قرار دهند. تن فروشان باید از کمک و پشتیبانی دولتی برخوردار شوند و دلالان و سودجویانی که این انسان های بی پناه را به اسارت و استثمار می کشند مورد مجازات قانونی قرار گیرند. باید با سرنگونی سرمایه داری پایه مادی عرضه و تقاضای سکس در بازار را از میان برد.
 
1 مارس 2011