یادداشت سردبیر، شماره 18
سياوش دانشور
سفر احمدی نژاد به آمریکا

مسخره کردن احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا و مصاحبه های مطبوعاتی داد دو خردادیها را هم در آورد. محمد علی ابطحی توهین به احمدی نژاد را ”اهانت به مردم ایران“ نام گذاشت. اولا بیخود فرمودید که احمدی نژاد را ”نماینده“ مردم ایران میدانید. این تحفه مبارک شما باد!
احمدی نژاد آنجا که از اعدام و تیرباران در زندان دفاع میکند و از آمریکا طلبکار میشود، و آنجا که اعلام میکند جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره مستقیم و برابر با آمریکاست، حرف دل دو خردادیها را زده است. نکته اینست که دست انداختن احمدی نژاد در این سفر، نشان میدهد که جمهوری اسلامی مسخره عالم و آدم است. احمدی نژاد مجسمه ذلالت و کراهت جمهوری اسلامی است. چسپاندن این تیر خلاص زن قاتل به ”ملت ایران“ تنها نشان میدهد که اصلاح طلبان همیشه در ته تاریخ برای مردم ایران چی میخواهند!
جمهوری اسلامی جمهوری اعدام و صد هزار اعدام است. رئیس جمهورش حق دارد برای دار زدن و تیر باران کردن در زندان عربده بکشد. آخر طرف مقابلش، بوش، لنگه خودش است و اینجا هر دو قاتلین دولتی اند. دیپلماسی قاتلین مردم بخشی از جنگ آنهاست. این نماد بربریت اسلامی با ناسیونالیسم و از جیب خلیفه ”ملت ایران“ خوردن تزئین نمیشود. کریه تر میشود! براستی مذهب و ناسیونالیسم و تروریسم و عقب ماندگی و دریوزگی جملگی هم خانواده اند و ضد بشری. احمدی نژاد و رژیم احمدی نژادها باید سرنگون شود. این امر مردمی است که مدتهاست اعلام کرده اند که جمهوری اسلامی باید برود! *