سیمین چایچی آزاد شد!


سیمین چایچی، شاعر و نویسنده، فعال حقوق زن و کودک، ساکن شهر سنندج امروز، دیروز سه شنبه 14 دیماه آزاد شد. سیمین چایچی که به همراه تعدادی از افراد خانواده حبیب لطیفی و تعدادی از فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در روز یکشنبه 5 دیماه در منزل عباس لطیفی توسط نیروهای رژیم دستگیر شده بود، پس از ده روز اسارت، بازجویی و اذیت و آزار، در مقابل 20 میلیون تومان وثیقه آزاد شد.
رژیم اسلامی بدنبال اعتراض متحد و یکپارچه مردم سنندج به حکم اعدام حبیب لطیفی، بناچار حکم اعدام را معلق کرد. اما در هراس از اوجگیری مبارزات مردم در سنندج و سایر نقاط کشور، در همان شب به خانه خانواده حبیب ریخت و پس از ضرب و شتم ساکنین، کلیه افراد در خانه را منجمله تعدادی از فعالین سیاسی، اجتماعی و کارگری که بخاطر ابراز همدردری به دیدن خانواده حبیب آمده بودند را دستگیر و به زندان منتقل کرد. اما علیرغم این سرکوب و بازداشت و ایجاد محیط نظامی در شهر سنندج نتوانست مردم را عقب بنشاند و امروز چهارشنبه 15 دیماه مردم با نیروهای سرکوب در میدان آزادی درگیر شدند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
سازمان آزادی زن با ابراز شادی از آزادی سیمین چایچی، این فعال سرشناس حقوق زن و کودک، به او، خانواده اش و کلیه انسانهای آزادیخواه و برابری طلبی که در جهت آزادی او تلاش کردند، تبریک می گوید. سازمان آزادی زن از این فرصت استفاده می کند تا به مردم سنندج برای اتحاد، همبستگی و شجاعت شان در مقاومت در مقابل رژیم سرکوب اسلامی و تداوم اعتراض تبریک بگوید. روحیه همبستگی و اعتراض و مقاومت مردم سنندج قابل تحسین است و باید کوشید این فضا را به تمام جامعه تسری داد. باید در مقابل سرکوب و اعدام، خفقان و اختناق ایستادگی کرد و یک مقاومت متشکل و متحد را سازمان داد.


زنده باد آزادی
زنده باد برابری
سازمان آزادی زن
15 دیماه 1389- 5 ژانویه 2011