کنفرانس زنان، قرن 21- آلترناتیو فمنیستی
قاهره، 16- 18 دسامبر 2010
شهلا نوری

 

کنفرانس مشترکِ چندین سازمان مصری و بین المللی فمینیست و مدافع حقوق زن در تاریخ 16 تا 18 دسامبر 2010 در شهر قاهره پایتخت مصر برگزار شد. سازمان آزادی زن که از ابتدا در جریان شکل گیری و سازماندهی این سازمان شرکت داشت، در این کنفرانسشرکت داشت. آذر ماجدی بعنوان سخنران به این کنفرانس دعوت شده بود که متاسفانه نتوانست در آن حضور یابد. هیاتی متشکل از کریم نوری و شهلا نوری از جانب سازمان آزادی زن در این کنفرانس شرکت کردند.
در این کنفرانس فعالین جنبش حقوق و آزادی زن، صلح، و تعدادی محقق و پزشک به بحث و تبادل نظر پرداختند. فعالین جنبش حقوق زن در سخنرانیها و طرح های پیشنهادی خود بر لزوم تقویت صلح، عدالت و سکولاریسم بعنوان پیش شرط "دمکراسی" در سطح کشوری و جهانی تأکید کردند. یکی دیگر از اهداف این نشست، فراهم آوردن کانالهای جدید و ایجاد ارتباط گسترده تر در همبستگی با تقویت جامعه برابری طلب در سطح جهان بود. بخش عمده شرکت کنندگان بر این نظر بودند که باید ایده فمینیسم بعنوان آلترناتیوی در مقابل افکار مذهبی و مردسالار تبلیغ شود و اشاعه یابد.
ابتدا کنفرانس با سخنرانی لیلین هالس فرنچ، رئیس ابتکار فمینیستی، اروپا افتتاح شد. سپس نوال السعداوی در میان  تشویق و ابراز احساسات شرکت کنندگان به سخنرانی پرداخت. او بار دیگر بر لزوم مبارزه علیه نفوذ و حاکمیت مذهب و مبارزه برای استقرار سکولاریسم تأکید کرد.
آذر ماجدی، رئیس سازمان آزادی زن، سخنران اولین پانل کنفرانس بود. مدراتور پانل علت غیبت آذر ماجدی را به کنفرانس توضیح داد و از کریم نوری از طرف سازمان آزادی زن دعوت کرد که در پانل بعنوان سخنران شرکت کند.
حضور فعالین سازمان آزادی زن و سخنرانی کریم نوری در مورد ازدواج اجباری و حقوق کودکان مورد توجه شرکت کنندگان و سخنرانان کنفرانس و همچنین برگزار کنندگان کنفرانس قرار گرفت. همچنین صحبت شهلا نوری در مورد لزوم مبارزه علیه ایدز که موجد یک نسل کشی عظیم در دنیا، بویژه آفریقا است و سالانه میلیونها انسان را در آفریقا به کام مرگ می کشد با تشویق حاضرین روبرو شد. میز کتاب سازمان آزادی با استقبال بسیار روبرو شد. جزوات سازمان بعلاوه مجموعه نوشته هایی از آذر ماجدی در مورد اوضاع سیاسی ایران و موقعیت جنبش آزادی زن، تحت عنوان "ایران: یک انقلاب زنانه" به زبان انگلیسی در میان حضار پخش شد، که بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفت. عده ای از حاضرین خواهان نسخه های بیشتری از این مطالب برای توزیع در کشورهای خود شدند.
گزارش کامل این کنفرانس و ترجمه قعطنامه کنفرانس بتدریج در سایت سازمان آزادی زن قابل دسترس خواهد بود. هم اکنون عکس ها و برخی سخنرانی ها در سایت موجود است.