کارگران و حذف سوبسیدها
با یکی از کارگران مهرکام پارس ایران خودرو !

کامران پایدار: سلام و خسته نباشی و با تشکر از همراهی صمیمانه ات در این گفتگو. مایلم قبل از هر چیز از شرایط کاری خودتان بپرسم. تازگیها عوامل کارفرما در برخی قسمتها و خطوط تولید بر میزان شدت و حجم کار کارگران افزوده اند. جریان چیست؟ آیا کارگران راضی اند؟ آیا از بابت این افزایش کار دستمزدها را هم افزایش داده اند یا نه؟

کارگر مهرکام پارس: بله، در بخشهائی مانند سپر سازی بر حجم و میزان فشار کاری افزوده اند. البته این روزها از جانب کیانمهر مدیر مهرکام و شرکای دزدش فشار زیادی برای افزایش تولید و به زبان ساده تر فشار و تهدیدات روانی زیادی روی کارگران همه قسمتها گذاشته اند تا تولید را افزایش دهند. در قسمت سپر سازی و تزریق پلاستیک و ... حجم تولید روزانه را از روزی 100 قطعه به 140 قطعه رسانده اند. این افزایش کار فقط در زبان ساده است. باور کنید کارگرانی که تا همین چندی پیش 100 قطعه را هم به سختی تحویل می دادند حالا چطوری باید 140 قطعه را تحویل دهند؟ وحشتناک است و باور نکردنی! فشار کار را آنقدر زیاد کرده اند که آدم حتی برای آب خوردن و دستشویی رفتن هم زمان کم میاره. حالا حساب کنید کارگری که در 12 ساعت سنگین و فشرده کاری در شرایط فشار و پر استرس کاری، در شرایط فشارهای جسمی فرساینده و سنگین هی کار میکند و کار میکند. پس از اتمام یک شیفت 12 ساعته البته اگر اضافه کاری هم نکند به چه حال و روزی می افتد؟ حالا خودتان قضاوت کنید وقتی این کارگر خسته و کوفته و درمانده با جیب خالی و کابوس نداشتن پول برای پرداخت حتی اجاره خانه و یا درمان بیماری خانواده اش و هزار بدبختی دیگر، آن هم با ترس از اخراج و بیکاری در فردا، با این شرایط جسمی و روحی نزد خانواده اش می رود چه وضعی داره! سخت و وحشتناکه، نه؟

این سرگذشت بیشتر از 3500 نفر کارگران مثل من در مهرکام پارس ایران خودرو است. بهترین ماشینها را می سازیم، همه چیز رو ما می سازیم اما برای نان شب و کرایه خانه و ... معطلیم. این یعنی حکومت اسلام و خدا! این یعنی خود خود حکومت اسلامی با همه دزدی و کثافتش! ببخشید از مسئله قدری پرت شدم. اصلا آدم از دست این جانیان دزد عصبی میشه، آره، می گفتم، در قسمت سپر سازی و بخشهای دیگر کار را بشدت افزایش داده اند. متاسفانه کارگران هم بخاطر نداشتن اتحاد و همکاری و فقر و ترس از اخراج و ... هم تن به کار داده اند. اما خوشبختانه کارگران بخش تولید داشبرد سمند از دو هفته پیش تا امروز در برابر خواست کارفرما در باره افزایش تولید از 430 قطعه به 560 قطعه مقاومت جانانه ای کرده اند. کارگران دسته جمعی مخالفت کرده و با وجود تهدیدات کارفرما تا این لحظه تن به کار اضافی و تحمیلی نداده اند. در این روزها عوامل کارفرما بطور پنهانی تعدادی از کارگران قدیمی و با سابقه را کنار کشیده اما وعده های دروغ و تهدیدها کارساز نبوده و تا این لحظه کارگران به کار اضافی تحمیلی تن نداده و ظاهرا عوامل کارفرما با عقب نشینی گفته اند سقف تولید را به 560 قطعه میرسانیم اما با استخدام کارگران جدید! خوشبختانه این اعتراض اگر نتیجه بده یک الگوی خوب برای همه قسمتهاست. تا یادم نرفته اینها تا جایی که بتوانند کار را اضافه و اضافه تر میکنند اما در ازای کار اضافی خبری از پول نیست که نیست. فقط تا میتوانند مشتی وعده های پا در هوا و دروغ، مشتی مزخرف و جفنگ به جای نان شب تحویل ما کارگران میدهند .

کامران پایدار: تازگیها شیخ الاسلامی وزیر کار حکومت اسلامی سرمایه داران گفته میخواهیم نظام پرداخت دستمزد را برداریم و نظام پرداخت کار مزدی را برقرار کنیم. این جانور گفته در شرایطی که کارگر ساعت کاری روزانه اش را به کارفرما میفروشه دیگه سود و فایده کافی رو نداره و از این به بعد کارفرما باید فقط کار تولید شده کارگر رو بخره و غیره. به زبان ساده تر یعنی اینکه همین قراردادهای نامربوط و پا در هوا و کارفرما پسند هم برای سرمایه داران سود کافی رو نداره میخواهند کار رو کنتراتی کنند. آیا الان در ایران خودرو کار کنتراتی هست یا نه؟

کارگر مهرکام پارس: این بی شرفها اول آدمو میکشن بعد محاکمه اش می کنند! خیلی جالبه! میگه میخوایم کار رو کنتراتی کنیم همین الان در همین مهرکام خودمان دعوا بر سر قطعه کاری و کار کنتراتی است. اینها مثلا با ما قرار داد بسته اند. قرار دادی که نه سرش معلومه نه ته اش! قراردادی که نه ساعت کارش، نه مدتش، نه دستمزدش و نه هیچ چیزش معلوم نیست. قرار داد سفید و نوشته نشده فقط در پایین یک برگه سفید از ما امضای بردگی گرفته اند. الان عملا در بسیاری از قسمتهای خط تولید ایران خودرو کار به روش کنتراتی و قطعه کاری کشیده شده است. مثلا به قسمت داشبرد سازی میگویند باید در 12 ساعت 560 قطعه کار رو تحویل دهید. حالا تو بیا و بگو این کار نمیشه، و اگر این فرمان سود و جنایت اجرا نشه، کارگر تنبل و بیکاره و بی خدا است، به درد نمیخوره و بهتره از کار و زندگی و همین چندرغاز درآمد ساقط بشه! تا خانواده اش به فقر و بیماری و تن فروشی و هزار مصیبت دیگه گرفتار بشن. میدانی من فکر میکنم همین الان در خیلی از جاها و مراکز صنعتی شرایط بدتر از کار کنتراتی هم هست. ولی میدانید وقتی علنا میان و میگن میخوایم کار رو کنتراتی کنیم، این یعنی کیسه گشادتر و بزرگتری برای چاپیدن ما دوخته اند .

کامران پایدار: میخواهند یارانه ها رو بردارند، میخواهند همه چی گران بشه، میخواهند کار را کنتراتی کنند و افزایش دهند. فکر میکنی چه هدفی دارند؟

کارگر مهرکام پارس: ببین عزیز، این دیگه نیاز به خیال و فکر نداره، همه ما رو بیچاره کرده اند. میخوان بیچاره تر مون کنند. گفتم این آخوندهای مفتخور، این سرمایه دارای نو کیسه ای که تا دیروز همشون پاسدار کمیته چی و آدمکش بودند، این وزیر وزرای مفتخور و کار چاق کن شان، کل این حکومت اسلامی همانطور که گفتم برای دزدیدن نان شب خانواده هایمان جیب گشاد و بزرگی دوخته اند. اشتهایشان هم سیری نداره. اینطوری از یک طرف حسابهای بانکیشان را پرتر میکنند از طرف دیگر ما را که غرق فقر و نداری و هزار محرومیت هستیم گرفتارتر میکنند. ببین مثل قشنگی هست میگه گریه سر و چشم میخواهد و عروسی دل و دماغ! نکته اینجاست میخواهند آنقدر گرسنه مان کنند، آنقدر مفلوک و ناتوان باشیم که وقت سر خواراندن هم نداشته باشیم چه برسه به فکر حکومت و سرنگونی و سقوط اینها باشیم! اما ببین این فکر آخوندها و حکومته، آخه مگر شکم گرسنه این حرفها حالیشه؟ منی که بچه ام در تب میسوزه و پول دارو درمان ندارم، مگر میتونند منو امثال منو که 70 میلیونیم دست به سر کنند؟ نه، این شدنی نیست. میدانی اینها هدفشون اینه که با این کارها چند روزی مرگ شونو عقب بیاندازند .

کامران پایدار: آیا دستمزدها را به موقع پرداخت میکنند، راضی هستید؟

کارگر مهرکام پارس: آره چند ماهی میشه در پایان هر ماه دستمزدهای 300 هزار تومانی را مرتب به حسابمان می ریزند فعلا. این روال منظمه ولی آیا با 12 ساعت کار روزانه کنتراتی!! با تن و روان آش و لاش، با 300 تومان در جیب و چندین سر عائله، با بیش از فقط 300 تومان کرایه خانه  در ماه میشه راضی و خوشحال بود؟ مگه این معما را آخوندها و احمدی نژاد قاتل حل کنند .

کامران پایدار: چند وقت پیش ها بحث جابجایی و برکناری کیانمهر مدیر مهر کام بود. داستا ن به کجا کشید؟

کارگر مهرکام پارس: آره بحث برکناری کیانمهر به دلیل دزدیهای میلیاردی اش بوده و هست. میگن به بعضی از باندهای بالاتر حکومتی درست حق و حساب نرسانده! حالا دستش رو شده. فعلا اوضاع متزلزلی داره. فکر میکنم فعلا با بند بازی خودشو نگه داشته اما این مهم نیست. ماندن و رفتن کیانمهرها ارزش و اهمیتی برای ما کارگران ندارد. گفتم اینها همشون از اون پاسدار کمیته چی ها و آدمکش های سا بق اند. سر و دم همه شان به این حکومت اسلامی وصله. میدانی کل این حکومت فاسد و دزد باید بره، کل این حکومت منفور اسلامی ریشه همه مشکلات ماست. *