اخبار اعتصاب صنعتگران وهنرمندان صنایع دستی
در بازگشایی نمایشگاه سراسری صنایع دستی كشور در مشهد

27/5/86 روز بازگشایی بازار هنر و... در مشهد بود كه با حضور تعداد زیادی از صنعتگران از سراسر كشور برای معرفی وعرضه كالا مواجه شد. در ساعات آغاز افتتاحیه با حضور مسئولین استانی و سخنرانی مكرمی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی آغاز شد كه  البته ایشان در این جلسه ضمن ارزش نهادن به هنر و صنایع دستی آمار از بین رفتن تولیدات صنایع دستی را 91 درصد اعلام كرد. او اشاره ای به از دست رفتن بیش از 500 هزار فرصت شغلی نكرد كه خود بیانگر ضد و نقیض بودن فرمایشات مزخرف ایشان و امثال او میباشد. این نمایشگاه كه در یكی از مجتمعهای نو ساز در یكی از مناطق دور و دنج  مشهد برگزار شد. این مجتمع به اظهار صریح مسئولین سازمان صنایع، توسط یكی از سرمایه داران سازندگی بنا شده است.


 

در فاصله كمی ماموران نیرو انتظامی و لباس شخصیها اقدام به متراكم كردن و به بیرون كشیده شدن تجمع كردند كه صنعتگران اعتراضاتشان را جمع آوری همراه با امضا كردند.

 

در فاصله كمی لباس شخصیها بوسیله ماموران انتظامی اقدام به پراكنده كردن وخارج كردن تجمع از محل نمایشگاه را كردند كه صنعتگران اقدام به بازنویسی و جمع آوری اعتراضاتشان كردند.

 

 

در روز دوم كار نمایشگاه، صنعتگران با اقدام به اعتصاب و تجمع در فروشگاههای خود حضور نیافتند!
این حرکت بسیار مسئولین سازمان و خصوصا سرمایه گذاران بخش خصوصی را مورد شوك قرار داد. مسئولین به تهدید هنرمندان و عوامل اعتصاب پرداختند؛ از قبیل لغو مجوزهای آنان و پروانه تولید و بعضا تهدید به بازداشت به جرم اختلال درسیاستگذاری های استان. امروز كه نمایشگاه روز پنجم خود را سپری میكند، با وجود فروشگاههای بسته و استقبال كنندگان بسیار محدود و در ازا هر صنعتگر دو نفر مامور لباس شخصی وجود دارد.


ماموران  لباس شخصی طی یك اقدام عوامفریبانه و مضحك اقدام به باز نمودن و شكستن قفل کارگاهها بدون حضور صاحبان آن پرداختند. البته تعداد قابل توجهی از صنعتگران اقدام به باز گشت بدون اثاثیه خود كردند كه خوشبختانه رسوایی مسئولین و سرمایه داران در برداشت.

اين هم يک تجمع خانوادگی صنعتگران صنايع دستی در مشهد در مقابل استانداری خراسان.  ......... در كاغذها نوشته شده؛  زندگی ميخواهيم ......***

این گزارش توسط یکی از دوستان صنعتکار و فعال در میان کارگران صنایع دستی برای نشریه ارسال شده است. گزارش و نمایشگاه و اعتصاب مربوط به اواخر مرداد 86 است، اما عکسهای سری اول تاریخ انگلیسی سال 2005 را برخود دارد. یا اشتباه از تنظیم تاریخ دوربین است و یا این سری عکسها مربوط به دو سال پیش. در هر صورت از آنجا که اعتراضی در میان این بخش از کارگاهها را منعکس میکند و متن گزارش با عکسهای ارسالی انطباق دارند، آن را منتشر کردیم. از این دوست و فعال عزیز کارگری تقاضا داریم در مورد وضعیت و کار این کارگاهها در ایران و بویژه استان خراسان گزارش دقیقی برای نشریه تهیه کنند تا خوانندگان بیشتر در جریان قرار گیرند.
سردبیر *