اطلاعیه 1 کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری

به اعضای حزب اتحاد کمونیسم کارگری

در مورد کنگره اول حزب

رفقا بزودی اولین کنگره حزب برگزار میشود. بدین وسیله باطلاعتان میرسانیم که انتخابات کنگره ظرف ماه آینده انجام خواهد شد. از رفقایی که علاقمندند خود را برای انتخابات سراسری کاندید کنند، درخواست میشود که تا 22 آبان 1389 (13 نوامبر 2010) کاندیداتوری خود را به کمیته برگزار کننده کنگره به آدرس زیر اطلاع دهند: wup.congress@gmail.com

 

کمیته برگزاری کنگره

11 آبان 1389-  2 نوامبر 2010