یک کارگر دیگر در شرکت ایران خودرو
قربانی ناامنی محیط کار شد!

 

یکی دیگر از کارگران شرکت ایران خودرو روز پنجشنبه حین کار کشته شد
روزپنجشنبه ۱۵ شهریور ۱٣٨۶ یکی از کارگران شرکت ایران خودرو در اثر سقوط پالت از روی لیفتراک جان خود را از دست داد. .
علی اکبر شورگشتی کارگر انبار ریخته گری در اثر یک حادثه در جلو چشم همکاران خود به طرز فجیع کشته شد. این کارگر قربانی سیاستهای غلط مدیریت شرکت که کار رانندگی را به شرکتهای پیمانکاری سپرده است شد. این شرکتها بدون هیچگونه نظارت و آموزشی و بدون رعایت استانداردهای رانندگی در محیط کاری مشغول به کار هستند. مرگ شورگشتی نشان داد هنوز محیط های کاری ناامن بوده و بازرسین وزارت کار هیچگونه نظارتی بر آن ندارند.
ما مرگ همکار عزیزمان علی اکبر شورگشتی را به همه همکاران و به خصوص خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و از همکاران عزیز می خواهیم در مراسم بزرگداشت ایشان که روز دوشنبه ساعت ۱۵/٣۰ در کلاک کرج برگزار خواهد شد شرکت کنند.

جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو

حزب اتحاد کمونیسم کارگری به بازماندگان و دوستان علی اکبر شورگشتی صمیمانه تسلیت میگوید و از فعالین کارگری و کارگران ایران خودرو میخواهد که در مراسم بزرگداشت او شرکت کنند. محیط ناامن کار در ایران به قتلگاه کارگران تبدیل شده است و مسبب آن سرمایه داران و دولتشان است. ادعانامه کارگران علیه جنایت در محل کار و قتل هم طبقه ای هایشان باید همه جا اعلام شود!