10  اکتبر را به روز اعتراض
علیه رژیم صد هزار اعدام اسلامی بدل کنیم !
گفتگو با آذر ماجدی

یک دنیای بهتر: شما مسئولیت این کمپین را عهده دارید. اهداف عمومی این کمپین چیست؟ چرا روز ١٠ اکتبر؟

آذر ماجدی: حزب اتحاد کمونیسم کارگری اصولا با مجازات اعدام مخالفتی اساسی دارد. اعدام را بعنوان قتل عمد دولتی ارزیابی می کند و تداوم آنرا علیه انسانیت، مانعی برای پیشروی جامعه بشری و عامل افزایش و تشدید خشونت و عقب ماندگی می داند. بعلاوه، اعدام در دست رژیم اسلامی یک سلاح وحشیانه سرکوب و به قهقرا کشیدن جامعه است. این رژیم با اتکاء به اعدام های وسیع، سرکوب و کشتار سی و یک سال بر قدرت تکیه داده است. اعدام های هزاران نفره دهه شصت یک نقطه سیاه در تاریخ بشری است.
 
در یک سال اخیر، علیرغم تغییر توازن قوای سیاسی میان مردم و رژیم و خیزش توده ای مردم، رژیم اسلامی با تکیه بر شکنجه و اعدام می کوشد که حیات ننگین خود را تداوم بخشد. به علت تمام این مولفه های اصولی و سیاسی حزب مبارزه همه جانبه و قاطعانه علیه اعدام را در دستور خود گذاشته است .

10  اکتبر روز جهانی علیه اعدام است. این روز فرصت مناسبی برای جلب توجه جهانیان به سرنوشت مردم در ایران، به آمار بالای اعدام ها در ایران، به زنده کردن مخالفت و ضدیت شدید با این رژیم جنایتکار و دامن زدن به یک موج دیگری از مبارزات متحدانه علیه رژیم اسلامی است. حزب با در نظر گرفتن تمام فاکتورهای فوق تصمیم گرفت که بار دیگر به استقبال این روز برود و بکوشد یک کمپین بین المللی علیه مجازات اعدام و علیه رژیم اسلامی سازمان دهد. ما پیش از این نیز چنین اقدامی را انجام داده ایم که با استقبال خوبی روبرو شد. امیدواریم که امسال موفق شویم کمپین بسیار وسیعتری را در سطح بین المللی علیه اعدام و رژیم اعدام اسلامی سازمان دهیم .

یک دنیای بهتر: این کمپینی سراسری است. دارای بعد داخل کشوری و خارج کشوری است. در این دو عرصه چه اقدامات مشخصی را مد نظر دارید؟ انتظارات و توقعات از این کمپین کدام است؟

آذر ماجدی: روشن است که شرایط درون ایران با خارج کشور بسیار متفاوت است. و این تفاوت در نوع سازماندهی یا فراخوان دهی ما تاثیر جدی دارد. جنبش علیه اعدام در جامعه ایران نیز بسیار قوی است. در مقایسه با کشورهایی که مجازات اعدام در آنها قانونی است، مردم ایران در بالای لیست معترضین به اعدام قرار دارند.  ما حتی شاهد تلاش های مردمی برای بدر بردن محکومین به اعدام از زیر چوبه دار بوده ایم. البته در ایران مقوله اعدام علی العموم با اعدام زندانیان سیاسی، یا اعدام سیاسی تحت پوشش جنایت بسیار مخدوش است. اما در این شرایط فضای جامعه عموما علیه اعدام است .

اما وقتی در نظر بگیریم که خانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان و مردم در همبستگی با این خانواده ها تقریبا هر روزه در مقابل زندان یا دادستانی انقلاب تجمع می کنند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی می شوند یا به اعدام عزیزان شان اعتراض می کنند، آنگاه می توان دریافت که می توان از این موقعیت ها برای سازماندهی یک مبارزه متحد علیه اعدام سود جست: تلاش برای اینکه در روز 10 اکتبر مردم در مقابل زندان های اصلی یا دادستانی انقلاب در شهر خود تجمع کنند و خواهان آزادی زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام شوند. این کاملا عملی و ممکن است.
 
نگاهی به یک سال اخیر نشان میدهد که بعلت اختناق شدید و ممنوعیت احزاب و سازمان های سیاسی و یا تشکلات مردمی، مردم عملا بشکل تقریبا خودانگیخته در روزهایی که انتظار می رود در شهر تظاهرات و تجمعی انجام گیرد برای پیوستن به اعتراض به خیابان می آیند. این شامل روزهای مقدس رژیم نیز شده است. مردم در این روز به ضد تظاهرات دست زده اند. لذا یک روز جهانی و شناخته شده، بطور اتوماتیک بعنوان روز اعتراض در اذهان اغلب مردم شناخته می شود. بنابراین اگر ما و سایر نیروهای آزادیخواه و برابری طلب از حالا بر لزوم اعتراض همبسته و متحد در این روز تاکید کنیم، میتوانیم فضا را کاملا برای یک اعتراض وسیع در این روز آماده کنیم.
 
در خارج کشور، حزب می کوشد با تبلیغات گسترده به فارسی و زبانهای بین المللی این پیام را حتی الامکان وسیعا پخش کند. حزب به همه آزادیخواهان و انسان دوستان فراخوان می دهد که در این روز به اعتراض بلند شوند و شعار محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت را به اهتزاز درآورند. تشکیلات های حزب از حالا برای این روز در محل زندگی خود اقدامات لازم را در دستور خواهند گذاشت. رادیوی 24 ساعته ماهواره ای و اینترنتی حزب بطور مرتب در مورد این روز، کمپین علیه اعدام و رژیم اسلامی و مجازات اعدام برنامه های ویژه خواهد داشت. دوستان می توانند برای شنیدن این رادیو به سایت آن رجوع کنند. ما امروز سوت آغاز این کمپین را بصدا در می آوریم و با امید به سازماندهی یک کمپین موفق و گسترده کار خود را آغاز می کنیم.

یک دنیای بهتر: فراخوان این کمپین به سایر نیروهای سیاسی آزادیخواه و برابری طلب و چپ چیست؟ آیا آکسیون مشترکی را مد نظر دارید؟ آیا به دنبال شکل دادن به ائتلافی هستید؟ سبک کار مورد نظر حزب در این کمپین کدام است؟

آذر ماجدی: ما از تمام این نیروها می خواهیم که به این کمپین بپیوندند. قطعا مذاکرات برای هماهنگ کردن و هر چه گسترده تر کردن این کمپین یک کار اصولی و مفید خواهد بود. می توان به سبکی که در یک سال اخیر نیز در برخی شهرها انجام شده آکسیون های مشترکی را سازمان داد. ما در پی تشکیل ائتلاف معینی نیستیم. اما گسترده ترین همکاری و همبستگی را توصیه کرده و برای ایجاد آن تلاش می کنیم. در آکسیون ها جریانات می توانند حول یک پلاتفرم مشترک اما با بنر های حزبی خود شرکت کنند. اقدامات بعدی را ما مرتبا طی اطلاعیه هایی باطلاع عموم خواهیم رساند. اکنون آغاز کمپین است. ما مردم را در جریان اقدامات خویش و نتایج بدست آمده قرار خواهیم داد. اما همین جا از تمام نیروها و افراد |آزادیخواه، برابری طلب و همچنین جریانات چپ و سوسیالیستی دعوت می کنیم که به این کمپین بپیوندند و بیایند با هم یک کمپین موفق و وسیع متحد را علیه رژیم اسلامی، رژیم صد هزار اعدام و علیه مجازات اعدام، قتل عمد دولتی، سازمان دهیم . *