شرکت تولید گستر آسیا
مرخصی اجباری، کارگران بدهکار

بنا به خبر دريافتى٬ با توجه به انواع کارشکنی های سرمایه داران و عوامل کارفرما در زمینه وضعیت شغلی کارگران و چگونگی پرداخت دستمزدها٬ هم اکنون کارگران و خانواده های محرومشان در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته اند.

طی چند ماه گذشته اکثر کارگران به دستور "مشهدی" و "عبدی" سرمایه داران انگل و مالک کارخانه از کار اخراج شده اند. در حال حاضر تنها 15 نفر کارگر قراردادی در این مرکز مشغول به کارند. عوامل کارفرما به بهانه های واهی چند روز در هفته کار را تعطیل نموده و کارگران را به مرخصی اجباری میفرستند. همین عالیجنابان نامحترم اخیرا دستمزدهای مربوط به ایام مرخصی اجباری را محاسبه و از دستمزد کارگران کسر نموده اند!! حتی با گستاخی اعلام داشته اند تعدادی از کارگران نیز دستمزدهای اضافی گرفته اند و در حال حاضر به شرکت بدهکارند و بایستی به وضعیتشان رسیدگی شود و به زبان آدمیزاد یعنی باید هرچه بیشتر دستمزدهای ناچیز کارگران را بالا بکشند .

کارگران معترض خواهان برچیدن کار پیمانکاری و قراردادی، لغو انواع کار اجباری و همچنین مرخصی اجباری هستند .

شرکت تولید گستر آسیا واقع در شهرک زواره ای واقع در جاده آدران اسلام شهر در حال حاضر با 15 نفر کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری 7 صبح تا 3 عصر٬ طرف قرارداد ایران خودرو در زمینه تولید انواع صندلی و روکش اتومبیل میباشد .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ مرداد ١۳۸۹ – ١٠ اوت ۲۰١۰