کارگران جنرال مکانیک
کار پیمانکاری و اخراج از کار !

بنا به خبر دريافتى٬ به دنبال اعمال فشارهای روز افزون از جانب سرمایه داران و عوامل کارفرما علیه کارگران، علیه کارگران زحمتکشی که 4 ماه است دستمزدهایشان را دریافت نکرده اند و حتی از پرداخت مساعده ناچیز به آنها خودداری میشود، طی روزهای گذشته یاری چهره منفور ضد کارگری و مدیران شرکت جنرال مکانیک با گستاخی و وقاحت به کارگران اعلام نموده اند این شیوه کار قراردادی و استفا ده از نیروهای باز نشسته دیگر به سود شرکت نبوده!! و گفته اند 30 نفر از کارکنان باز نشسته ای که بعلت فقر مالی پس از 30 سال کار در حال حاضر هنوز برای تامین نیازهای زندگیشان مجبور به کارند٬ بعلت عدم کار آیی کافی و توقعات زیاده از حد!!!؟ بایستی از کار اخراج شوند.

کارگران شرکت جنرال مکانیک تا امروز در غالب قراردادهای ظالمانه و یکطرفه با خود شرکت قرارداد منعقد نموده و مشغول بکارند، آن هم قراردادهای یکطرفه و ناعادلانه و سرمایه دار پسندی که فقر و گرسنگی و بیحقوقی مطلق را به زندگی کارگران و خانواده های محرومشان تحمیل نموده است. تازه حضرات انگل و مفتخور در سایه حمایت حکومت جنایت و جنون اسلامی به این هم راضی نیستند و برای دستیابی به سودهای سرشار بیشتر میخواهند کارگران را به سمت کار پیمانکاری و اخراج از کار سوق دهند. آنچه از شواهد بر می آید قرار است در آینده امورات و کارهای بخشهایی از شرکت، از قبیل آلموتور بندی، انبار و خدمات موتوری و... به شرکتهای انگل پیمانکاری واگذار شود. در صورت اجرای این سیاست ضد کارگری در آینده نزدیک جمع کثیری از کارگران بیکار شده و یا ناچار خواهند شد تحت شرایط بسیار بدتر و نامناسبتری با دستمزدهای نازل و کمتری در خدمت سود جویی حضرات سرمایه دار باشند و این بخشی از جنایت همیشگی و سراسری سرمایه داران و حکومت جنایتکار اسلامیشان علیه کارگران است .

هم اکنون در شرکت جنرال مکانیک بخش  پروژه احداث بزرگراه حصارک - بلوار آسیا در غرب تهران٬ بیش از 200 نفر کارگر قراردادی با قراردادهای 3 ماهه، سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای 303 هزار تومانی در 2 شیفت 12 ساعته و سنگین از 6 صبح تا 6 عصر و از 6 عصر تا 6 صبح مشغول به کارند. کمپ محل زندگی بیش از 60 نفر از کارگران شهرستانی بدون کمترین امکانات غذایی، بهداشتی و استراحتی در همین منطقه مستقر است و مابقی کارگران بدون امکانات سرویس و با مشکلات زیاد از شهرکها و زاغه نشینهای اطراف تهران خود را به محل کار میرسانند. شرکت جنرال مکانیک تحت نظارت باندهای مافیایی و دزد بنیاد مستضعفان حکومت اسلامی میباشد .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۶ مرداد ١۳۸۹ – ٢٨ جولاى ۲۰١۰