در آغاز کار رادیو ۲۴ ساعته یک دنیای بهتر
گفتگو با علی جوادی

یک دنیای بهتر: رادیو ۲۴ ساعته ماهواره ای و اینترنتی "یک دنیای بهتر" برنامه های آزمایشی خود را از ١۵ ژوئیه آغاز کرد. چه انتظارات و توقعاتی از این رادیو دارید؟ این رادیو چه جایگاهی در فعالیتهای حزب اتحاد کمونیسم کارگری ایفا میکند؟
 
علی جوادی: پیش از پاسخ به سئوال شما اجازه دهید آغاز کار رادیو ۲۴ ساعته یک دنیای بهتر را به جنبش کمونیسم کارگری٬ طبقه کارگر٬ مردم آزادیخواه و برابری طلب و فعالین حزب اتحاد کمونیسم کارگری تبریک بگویم. و از تمامی رفقای که این رادیو بر دوش آنها قرار دارد٬ بخصوص رفیق مجید پستانچی٬ قدردانی کنم .

ما توقعات گسترده و بسیاری از رادیو داریم. میخواهیم این رادیو را به یک ارگان تبلیغاتی و سازماندهی حزب و جنبش مان تبدیل کنیم. میخواهیم بازتاب تمام عیار آزادیخواه ترین٬ برابری طلب ترین٬ انسانی ترین و کمونیستی ترین جنبش معاصر٬ یعنی جنبش کمونیسم کارگری٬ باشیم. میخواهیم هر کارگر کمونیستی این رادیو را از آن خود بداند. میخواهیم کاری کنیم که هر جوان آزادیخواهی این رادیو را صدای خود بداند. میکوشیم زن آزادیخواه و برابری طلب این رادیو را صدای اعتراض و فریاد خود بداند. ما به دنبال ایجاد رادیویی جذاب٬ رادیکال٬ دندانگیر و چپ هستیم. ما تلاش میکنیم که رادیویی پرشنونده داشته باشیم. رادیویی که آزادی و برابری و رفاه و سعادت جامعه را نمایندگی میکند. صدای کمونیسم کارگری در تمامی عرصه های کشمکشهای اجتماعی است. ما میخواهیم یک رادیوی پر سر و صدا و تاثیر گذار داشته باشیم.
 
رادیوی ۲۴ ساعته یک دنیای بهتر به فعالیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری ابعاد جدید و گسترده ای خواهد بخشید. به ما اجازه خواهد داد که در مقیاس گسترده با جامعه هر روزه در ارتباط باشیم. بتوانیم نقطه نظرات و سیاستهای حزب را با سرعت بیشتر و در ابعاد وسیعتر در جامعه اشاعه دهیم. به اعتبار دیگر از یک طرف ضربان فعالیت حزب را از هفتگی به روزانه ارتقاء میدهد و از طرف دیگر اجازه میدهد که حزب و جنبش ما در عرصه های متعدد و گسترده تری اجتماعا ابراز وجود کند. حزب اکنون میتواند خود را بسط دهد. دامنه فعالیت خود را وسیعا گسترش دهد. و به همین اعتبار چهره چند بعدی جنبش کمونیسم کارگری را به طور همه جانبه تری نمایندگی و بیان کند.

رادیو علاوه بر اینکه یک ابزار افشاگری و تبلیغی است٬ از نظر ما یک ابزار سازماندهی هم هست. ما خواهیم کوشید این رادیو در این راستای سازماندهی توده ای کارگران و زنان و جوانان و همچنین سازماندهی حزبی و گسترش تحزب کمونیسم کارگری به خدمت بگیریم.
 
یک دنیای بهتر: تفاوت این رادیو با سایر رادیوهای ماهواره ای و رادیوهای دولتها چیست؟

علی جوادی: تفاوتها بسیار خواهد بود. ما امکانات و بودجه هیچ دولتی را پشت سر خود نداریم٬ مبلغ و ابزار سیاست هیچ دولتی نیستیم. به این اعتبار از تمامی دولتهای بورژوایی معاصر مستقل هستیم. یک رادیو خلاف جریانیم. بر خلاف تمامی رادیوهای دولتی کمونیستیم٬ آزادیخواه٬ و برابری طلبیم. این وجه تمایز ماست. سیاست و اهداف ما وجه تمایز ماست. تعلق طبقاتی و اجتماعی ما از رادیوهای دولتی کنونی متفاوت است.
 
از طرف دیگر بعلت محروم بودن از منابعی که این ارگانهای دولتی در اختیار دارند٬ دارای امکانات بسیار محدودتری هستیم. کادر برنامه سازی ما به این اعتبار حرفه ای نیست. برنامه سازی رادیو شغل و حرفه دست اندر کاران رادیو یک دنیای بهتر نیست. کمونیست و آزادیخواه اند. این فعالیت را داوطلبانه به عنوان گوشه ای از تلاش برای رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر و سوسیالیستی انجام میدهند. و مسلما خواهند کوشید که کیفیت کار خود را بطور مرتب بهبود بخشند و کار قابل قبولی به جامعه ارائه دهند .

از این رادیو تبلیغ خرافه و مذهب نخواهید شنید. برعکس حقایق پایدار و علمی ای را در زمینه نقد مذهب خواهند شنید. در این رادیو کسی برای شما سیستم استثمارگر سرمایه داری موجود را توجیه نخواهد کرد. رنگ و لعاب به آن نخواهد زد و به عنوان بهترین سیستم اقتصادی به شما بقبولاند. در این رادیو یک ذره نابرابری زن و مرد توجیه نخواهد شد. در این رادیو برخلاف رادیوهای دولتی تمام اعتراضات آزادیخواهانه مردم در جامعه منعکس خواهد شد. این رادیو بر خلاف بی بی سی ها و صدای آمریکاها صدای کارگر و زن و جوان آزادیخواه است. این رادیویی برای سرنگونی انقلابی رژیم اسلامی است. بر خلاف رادیوهای دولتی به دنبال اصلاح پدیده کریه و ضد انسانی ای نیست. خواهان سرنگونی رژیم اسلامی است. برای آزادی و برابری و حکومت کارگری مبارزه میکند .

یک دنیای بهتر: چه برنامه هایی برای رادیو در نظر دارید؟ چگونه میخواهید این رادیو را به یک رادیویی پرشنونده تبدیل کنید؟

علی جوادی: ما برنامه متعددی را برای رادیو مد نظر داریم که به تدریج این برنامه ها را به تقویم کاری رادیو اضافه خواهیم کرد. در حال حاضر برنامه های حزب اتحاد کمونیسم کارگری و همچنین بنیاد منصور حکمت در رادیو یک دنیای بهتر پخش میشوند. هم اکنون سازمان آزادی زن در تدارک راه اندازی برنامه های خود از طریق این شبکه است. ما میخواهیم برنامه هایی در زمینه سازماندهی سوسیالیستی داشته باشیم. بدنبال برنامه هایی در زمینه گفتگو با فعالین کارگری و سیاسی جامعه هستیم. در صددیم تا برنامه های مناظره میان قطبهای اصلی جامعه راه اندازی کنیم و به جدل و دیالوگ سیاسی زنده و فعال بپردازیم. چیزی شبیه خط آتش. ما میخواهیم چهره های جنبش کمونیسم کارگری را به جامعه معرفی کنیم. برنامه هایی از نزدیک و خصوصی٬ تا جامعه رهبران و چهره های کمونیست خود را بهتر بشناسد. ما میخواهیم برنامه هایی برای محاکمه سران رژیم اسلامی به جرم جنایت علیه مردم در ایران داشته باشیم. برنامه هایی که قربانیان رژیم اسلامی بتوانند ادعانامه خود را علیه رژیم اسلامی بیان کنند. ما میخواهیم برنامه هایی برای جوانان داشته باشیم. ما برنامه هایی علیه اسلام سیاسی خواهیم داشت. درعین حال تلاش میکنیم به رادیو یک چهره شاد و زنده و امروزی بدهیم.

در یک کلام٬ رادیکالیسم کمونیسم کارگری٬ حقیقت گویی٬ ضدیت با مذهب و اسلام٬ دشمنی با استثمار و سرمایه داری٬ تقابل کور با ناسیونالیسم و نابرابری زن و مرد٬ هویت این رادیو است. این ویژگی ها اهرم ما برای تبدیل رادیو یک دنیای بهتر به یک رادیوی پر شنونده و دندانگیر است.

یک دنیای بهتر: این رادیو چه نقشی در زمینه سازماندهی کمونیستی و کارگری و کلا سازماندهی در جامعه ایفا خواهد کرد؟

علی جوادی: سازماندهی یک وجه مهم کار و فعالیت کمونیستی است. برای ما کمونیسم غیر سازمانده و غیر متحد و متشکل کننده پدیده قابل درکی نیست. ما آن رگه از کمونیسم را نمایندگی میکنیم که قدرت خود را در انسجام و تشکل و سازمان حزبی و توده ای در جامعه پیدا میکند. سازماندهی به این اعتبار در همه رگه های فعالیت ما جاری و حاضر است. ما مبلغینی نیستیم که قصدمان به قول منصور حکمت فروزان نگهداشتن شعله های آتشکده حقایق باشد. ما برای تغییر جامعه و ایجاد یک دنیای بهتر مبارزه میکنیم. به این اعتبار خواهیم کوشید در برنامه های متعددی به مساله سازماندهی علی العموم و سازماندهی کمونیستی و حزبی و توده ای طبقه کارگر علی الخصوص بپردازیم . جنبش ما دارای گنجینه ای از تجربیات سازماندهی کمونیستی و کارگری و اجتماعی در طول تاریخ است٬ این تجربیات را باید به طور زنده ای به نسل جدید منتقل کرد. یک هدف سازماندهی ما تبدیل فوت و فن سازماندهی به امر عمومی جامعه است .

یک دنیای بهتر: انتظارات و توقعات رادیو یک دنیای بهتر از فعالین کمونیسم کارگری و شنوندگانش در شروع کار خود چیست؟

علی جوادی: ما از شنوندگان خود انتظار داریم که این رادیون را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنند. ویژگی ها و نقاط قوت و تمایز این رادیو را در روابط طبیعی و اجتماعی خود بیان کنند. گسترش میزان شنوندگان ما یک رکن فعالیت همیشگی ماست. ابزار ما برای این کار علاقمندان ما و فعالین کمونیسم کارگری هستند.
 
ما در عین حال خواهان یک رابطه دو طرفه و فعال با شنوندگان خود هستیم. میخواهیم به سئوالات و مسائل متعددی که با آن مواجه میشوند٬ پاسخ دهیم و نقطه نظرات آنها را بدانیم و امکانی فراهم کنیم که آنها نیز بتوانند مسائل خود را از این کانال بیان کنند .

ما در عین حال نیازمند گزاشگران رادیویی هستیم. جامعه ای در حال غلیان است. سرنگونی رژیم اسلامی یک مساله روز و عاجل جامعه است. اعتراضات میلیونی است. بخشی از این جامعه معترض باید بتواند به گزارشگران رادیو یک دنیای بهتر تبدیل شود. ما بزودی خط مستقیم رادیو را راه اندازی خواهیم کرد و به این ترتیب امکان بحث و تبادل نظر و دیالوگ وسیعتری را فراهم خواهیم کرد.

یک دنیای بهتر: این رادیو را حزب اتحاد کمونیسم کارگری ایجاد کرده است آیا برنامه های آن محدود به دایره فعالیتهای حزب خواهد بود؟

علی جوادی: فعالیتهای حزب رو به گسترش است و عرصه های متعددی را در بر میگیرد. اگر تاکنون نتوانسته ایم تمامی عرصه های فعالیت را پوشش دهیم ناشی از محدودیتهای عملی است که با آن مواجه بوده ایم. اما فعالیتهای رادیو محدود به دایره فعالیتهای حزب نخواهد بود. رادیو یک دنیای بهتر میتواند دارای موجودیتی فراتر از حوزه های فعالیت بالفعل حزب اتحاد کمونیسم کارگری باشد .

واقعیت این است که حزب اتحاد کمونیسم کارگری گوشه کوچکی از یک جنبش عظیم اجتماعی است. ما تلاش میکنیم که ابعاد مختلف این جنبش در رادیو حتی المقدور حضور داشته باشند. اگر حتی خود ما بمثابه یک حزب تماما در این عرصه  حضور نداشته باشیم و یا اینکه در حال حاضر نقشی در آن ایفا نکنیم. ما فعالین کمونیسم کارگری را به پیشقدم شدن در این راه دعوت میکنیم. *