دکترین مهدویت و اوضاع موجود!
سعید مدانلو

یکی ازمزخرف ترین و ابلهانه ترین موهومات روی کره زمین٬ داستان یک کاراکترمجهول الهویه و نیست در جهانی است که دو- سه نفر آدم شیاد هزار و اندی سال پیش درشهرسامره عراق فرستادنش توی یک چاه∙  حالا در قرن بیست و یکم شیادان و انگلهای داخل یک حکومتِ به تمام معنا رذل و بی شرم کوچش داده اند به چاه دیگری نزدیک دم و دستگاه خرافه پروریشان∙ چلوکباب برگ با یک سیخ اضافه کوبیده و نوشابه تگری میفرستند برایش ته چاه تا "عنقریب" ظهور کند و بعد از اینکه همه دشمنان ملاها را سر به نیست کرد٬جهان را پراز "عدل و داد " و احیاناً چلوکباب بفرماید!
تا دستشان بر میامد دور و بر چاه را هم برای  "جلال و جبروتش" پراز چراغهای الوان و انواع زلم زیمبو یا آنطور که در یکی از سایتهای اینترنتی مهدویت  نوشته٬ مزین به " شیلنگ نوری " کرده اند∙
این روزها تمام دم و دستگاه صنعت خرافه پراکنی مذهب جمهوری اسلامی بکار افتاده٬ دارند برای " حضرت بقیت الله " سوروسات جورمیکنند تا بیشتر ازاین معطل نکند و جماعت را بیش از این علّاف نفرماید∙ گند کارحکومتشان حسابی در آمده∙ دیگر وقتش است∙ یک وقت دیدید یکی دوتا از این آیت الله ها یشان را خواب نما کرد که " حضرت قایم آل عبا "  یک ظهور صغرا فرموده از چاه جمکران در آمد رفت توی ضریح امامزاده معصومه ازآنجا ندا داد سربازان بسیجی و پاسداران" گمنامش " برای دست گرمی یک کشتارازمردم راه بیاندازند و دوباره برگردد توی سوراخ چاه برای یک دوره دیگر قایم شود∙ توی چنته این آیت الله های دم بریده اینجور دکترین های جنایتکارانه غیرمحتمل نیست وجود داشته باشد∙ با اینهمه سروصدایی که توی این موقعیت دور و بر"حضرت" ش راه انداخته اند بعید نیست ازاین جنس کلک های اسلام ناب محمدی توی کارشان باشد∙ بقول انگلیسی زبانها : " they are up to something "بعد از ظهور انواع امام زمانهای تقلبی٬ دیگر نوبت خود حضرت است تا بیاید به این وضع مسخره و هزار و یکصد جور جوک و کنایه که برایش درست کرده اند خاتمه بدهد! قرار است منجی عالم امکان  ( منظورشان در واقع امکان ماندگاری جمهوری اسلامیست )٬ لچک به سر با شنل و داشداشه٬  مجهز به انواع کمالات قدسی و کلیه فنون رزمی و آکروباتیک٬ شمشیر لیزری را بر دارد جَست بزند بیرون چاه و یک کاره مشغول قتل عام ناباوران شود!
با فلسفه مهدویت٬ سمینار ظهور٬  انواع و اقسام مقالات مطّول در خصوص پایان انتظار٬ دکترین مهدویت و هر جفنگی که بلد هستند هرچه رادیو و تلویزیون و خبرگزاری و اینترنت که امکان راه اندایش برایشان فراهم بود را این روزها انباشته کردند∙ هر سایت اینترنتی را که توانستند فیلتر کنند به یمن پیروزی بجایش یک سایت مهدویت با مقدار معتنابهی چرندیات گذاشتند∙
اشتباهست اگر فکر کنید همه مستنداتشان هنوز حرف و حدیث نبوی و روایات امثال ابوسریع تنبلی مخدوم امام محمد باقر و عجّل بن معطّل ملازم امام موسی کاظم و
و ردّ ادّعای " محروم ازامامت " جعفر کذاّب است∙ ( با جعفر صادق اشتباه نشود∙ این یکی برادر امام حسن عسکری عموی آقا مَهدی موهوم بود و چون گفت مَهدی موهوم است و برادرش هرگز فرزند پسر نداشته کذاّب شد! )∙ زحمت کشیدند کلی  " دانشمند و محقق " پروراندند∙ عده ایشان رفتند هر یکی یک خروار کتاب فلاسفه و متفکرین معاصرغرب را زیر و رو کردند و همه را فوتِ آب شدند∙ با " دیالکتیک مهدویت " پشت دیالکتیک هگل را به خاک مالیدند! با " فلسفه انتظار" جلوی یکا یک غولهای فکری غرب در آمدند و شکستشان دادند!
کارگرمعترض و حق طلب را به زندان و شلاق محکوم میکنند∙ فعال کارگری ربوده و ناپدید میشود∙ دانشجو را در زندان شکنجه میکنند∙ دسته دسته جوان را میاورند وسط میادین شهرها به دار میکشند∙ وحشی های بیرحم خونسردانه دختر بچه ٤-٥ ساله را نظاره گر صحنه اعدام میکنند∙ خیابانها مملو از دختران جوان تن فروش است∙ فقر مردم را به ستوه آورده∙  درعوض ببینید تنها  یکی از ده ها سایت اینترنتی مهدویت که من به آن مراجعه کرده ام نشان میدهد  پول مفت حکومت را صرف چه مزخرفاتی میکنند∙ همایش بین المللی مهدویت٬ مرکز تخصصی مهدویت٬ دوره آموزش کوتاه مدت مهدویت٬ دوره آموزش مهدویت نخبگان٬ دوره آموزش تکمیلی مهدویت٬ مجتمع فرهنگی یاوران حضرت مهدی٬ بزرگترین مرکز مهدویت پژوهی افتتاح شد٬ دوره آموزش مهدویت ویژه ائمه جماعات سراسر کشور٬ آموزش مهدویت برای دانشگاه تربیت معلم٬ فرهنگستان علوم اسلامی در همایش عاشورا و انتظار٬ برگزاری همایش مهدویت در بانکوک!! و ∙ ∙ ∙ و این یکی آخری رو باش:" مرکز مطالعات راهبردی خیمه و مهدویت " ( گوگل فارسی: اخبار مهدویت )
" دکترین مهدویت " یعنی تلاش برای فراهم آوردن بساط مفتخوری برای خود و گسترش فقر٬ تباهی٬ ناآگاهی و بی افقی جامعه∙  " فلسفه مهدویت " یعنی هرچه مشکلتر نمودن تامین مادیات و مایحتاج روزمره زندگی برای مردم٬  محکم گرفتن ریسمان بیخبری و استیصال جامعه و هرچه آسانتر شدن گسترش بی افقی سیاسی و خرافات مذهبی و توسل به موهومات در چنین جامعه ای∙ در کنار سرکوب مستقیم مردم و اِعمال سبعیت آشکار٬ این را رمز دیگر ماندگاریشان میدانند∙
مهدویت یعنی حفر یک کیلومتر کانال جلوی گلزار خاوران که مردم نتوانند بروند آنجا را گلبارا ن کنند و سرود انترناسیونال بخوانند∙ مهدویت یعنی اعلام جنگ با آگاهی که دارد سر هر برزنی درِ خانه های مردم  را میکوبد∙ " فلسفه انتظار" دقیقاً یعنی معطل نگهداشتن پتانسیل حرکتی و تخریب قوای تعرضی جامعه برای سرنگونی حکومت∙ مَهدی موعود یعنی اختلال در مکانیزم شکل گیری انسجام  اراده طبقه کارگر علیه منویات شوم حکومت جمهوری اسلامی∙ مَهدویت به عینه تزریق ویروس جهل  بر پیکر آزادیخواهی و برابری طلبی است∙
در واقعیت امر و در عین حال این همه سر و صدا برای " آقا مهدی " بیانگر درماندگی ایدئولوژیک حاکمیت اسلام سیاسی برای مهار جنبش تعرضی جامعه علیه موجودیتش است∙ مهدیی در کار نیست∙ نه تنها مهدی هایی که رقبای متقلبشان اینروزها ظهورش میدهند و میخواهند به آنها رودست بزنند٬  تقلبی است بلکه مَهدی جان خودشان هم به همان اندازه تقلبی است∙ همه اشان از دم گِشت تقلبی اند∙ بنیاد تاریخش تقلبی است∙ در حقیقت اینجا متقلب رقیب متقلب دیگر است∙
داستان کودکی که قرنها پیش رفته توی یک چاه قایم شده و امروز بنا به این دلیل که " آدم های بد " کره زمین را  تسخیر کرده اند با یک سری محاسبات کامپیوتری تعدادی دانشمند در قامت یک جوان با تواناییهای خارق العاده و یک شمشیرجادویی که شکست ناپذیرش میکند از چاه بیرون میاید٬ " آدم های بد " را قلع وقمع میکند و کره زمین را نجات میدهد٬ میتواند سناریوی خوبی برای فیلمهای اکشن هالیودی با ایماژهای تصویری هیجان انگیز و محیرالعقول برای دوساعت سرگرمی علاقمندان به این نوع فیلمها باشد∙
از جهتی دیگر٬ تو گویی جمهوری اسلامی و مبلغین " فرهنگ " اسلامیش از فرط استیصال در مهار جامعه به موهومات دست ساخت خودشان پناه برده اند∙ چیزی را که برای تحمیق مردم اختراع کرده بودند از فرط سراسیمگی  خود به دامنش چنگ انداخته اند تا نجاتشان دهد∙ در یک حرکت تعرضی گسترده مردم به موجودیت حاکمیت٬ همه  " دکترین " این موهومات تاریخی از صفحات فرهنگ جامعه جارو میشود∙ هرچه بیشتر روی این چرندیات اصرار بورزند چاه مَهدی شان را عمیقتر میکَنند∙