عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار به اعتصاب غذایشان پایان دادند!

 

عدنان حسن پور و هیوا بوتیمار بعد از بیش از 50 روز اعتصاب غذا در حالی که هیچ کدام از خواسته های آنها برآورده نشد، به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

لازم به ذکر است که خانواده و برادر هیوا بوتیمار نیز در این هفته بمدت 5 روز مقابل سازمان امنستی در لندن اعتصاب غذا کردند. این اعتصاب که متاسفانه دو کودک هم در آن شرکت داشت روز سه شنبه خاتمه یافت. خواستهای این خانواده به نهادها و دولت انگلستان؛ لغو حکم اعدام هیوا بوتیمار و عدنان حسن پور، دیدار با یک مسئول رده بالای قضایی جمهوری اسلامی، انتقال آنها به زندان عمومی مریوان و معاینه پزشک برای شکستن اعتصاب غذا بوده است. خانواده بوتیمار به اعتصاب و تحصن خود پایان داده واعلام کردند مبارزه برای آزادی بی قید و شرط هیوا بوتیمار و عدنان حسن پور را در روزهای آتی در ابعاد دیگر ادامه خواهند داد.

طبق آخرین اخبار تلفنی که واحد حزب اتحاد کمونیسم کارگری انگلستان از هادی بوتیمار دریافت کرده، تا این لحظه رژیم هیچ کدام از خواستهای عدنان و هیوا را پاسخ نداده است. این دو زندانی علیرغم شکستن اعتصاب غذا پس از پنجاه روز، کماکان در وضعیت جسمانی خطرناک در انفرادی بسر میبرند.

حزب اتحاد  کمونیسم کارگری ضمن پشتیبانی از شکستن اعتصاب غذا توسط این دو زندانی و ابراز نگرانی در مورد سلامتی آنها، جمهوری اسلامی را مسبب مستقیم این فجایع میداند. ما خواهان لغو فوری احکام اعدام، پایان دادن به اعدامها، و آزادی کلیه زندانیان سیاسی هستیم. این مبارزه نیاز به یک تلاش اجتماعی و گسترده دارد. اعتصاب غذا و حمله به خود پاسخ نیست. نمیتوان توده عظیم مردم را به اعتصاب غذا کشاند. مبارزه اجتماعی مکانیزم اجتماعی دارد.  حزب اتحاد کمونیسم کارگری مردم آزادیخواه، احزاب و جریانات و نهادهای مدافع حقوق بشر را به گسترش مبارزه علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی دعوت میکند.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد انگلستان
070905