جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ
با اعضای رهبری حزب اتحاد کمونیسم کارگری

بررسی اوضاع سیاسی ایران

* موج اعدامها و چگونگی مقابله با آن
* موقعیت رژیم اسلامی
* کمونیسم کارگری و مسئله سرنگونی

آذر ماجدی

نسرین رمضانعلی سیاوش دانشور علی جوادی

لندن؛ شنبه 22 سپتامبر ساعت 18.00 عصر

St Mary's Hall, 30 Hendon Lane
Finchley Central

از عموم علاقه مندان برای شرکت در این جلسه دعوت میکنیم!

* نمایشگاه عکس، اسلاید شو، میز کتاب و نشریات
 
حزب اتحاد کمونیسم کارگری- واحد انگلستان

تلفنهای اطلاعات؛ سیروان قادری 07912689231 شراره نوری   07881726475