نگذاریم سکینه محمدی آشتیانی را سنگسار کنند!

طبق خبر سایت ایران نیوز محمد مصطفایی٬ وکیل سکینه محمدی آشتیانی، اعلام کرده است  که موکل وی که از سال ۸۴ در زندان تبریز بسر می برد به اتهام "زنای محصنه" به سنگسار محکوم شده است. سکینه که در سال ۸۵ بدلیل داشتن روابط "نا مشروع" به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده بود و عملا پرونده اش مختومه اعلام شده بود٬ مجددا پرونده اش در رابطه با قتل مورد بررسی قرار گرفته است.  دادگاه کیفری استان آذربایجان به اتهام "زنای محصنه" و علیرغم انکار متهم و نبود دلائل کافی در پرونده سکینه را به سنگسار محکوم کرده است.

مردم آزادیخواه !
جمهوری اسلامی هر روز به جنایتی تازه دست میزند. ماشین آدم کشی حکومت دیگر مدتهاست مرزی نمیشناسد. از ابتدا نمی شناخت. این رژیمی است که با اعدام و جنایت و سنگسار حاکمیت خود را تضمین میکند. نباید اجازه داد که این آدمکشان باز از مردم ستمدیده قربانی بگیرند.

سنگسار یک جنایت وحشیانه دولتی و قرون وسطایی است. یک قتل عمد دولتی است. یک مشت اوباش اسلامی با قلوه سنگهایی در دست آنقدر به سر و صورت قربانی میزنند تا جانش را بگیرند. تا شاید خدایشان با خونهای ریخته شده سیراب و راضی شود.

باید با تمام قوا برای نجات جان سکینه٬ که دو فرزندش به امید آزادی مادرشان هستند٬ تلاش نمود. باید از همه امکانات برای جلوگیری از به اجرا در آوردن این حکم غیرانسانی استفاده نمود. باید اذهان عمومی جهانیان را متوجه این جنایت وحشیانه رژیم اسلامی کرد.

مردم آزادیخواه !
سنگسار جنایت است، بربریت است. اسلامی است. دور از شان و تمدن بشریت است. باید یک تهاجم همه جانبه را علیه رژیم اسلامی و برای لغو این حکم قرون وسطایی سازمان داد.

سازمان آزادی زن در اولین اقدام خود سازمان های مدافع "حقوق بشر" را در جریان خطر سنگسار سکینه محمدی آشتیانی قرار داده و تمام تلاش خود را برای توقف این اقدام وحشیانه جمهوری اسلامی خواهد نمود. ما همچنین از مردم آزادیخواه در ایران و تبریز میخواهیم که برای جلوگیری از اجرای این پا به میدان بگذرانند. نباید اجازه داد رژیم اسلامی سکینه محمدی را سنگسار کند!

سازمان آزادی زن
١۵ ژوئن ۲۰١۰