گزارشى از تهران٬
تشدید حکومت نظامی در تهران !
نازنین اکبری

در آستانه سالروز بیست و دوم و سی ام خرداد ماه، سالگرد جنایت و آدم کشی حکومت اوباش اسلامی، از اولین ساعات بامداد امروز چهارشنبه نوزدهم خرداد ماه٬ مزدوران نیروی نظامی در هراس از اعتراضات و مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه جوانان و مردم، در شهر تهران یک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار شده است.

از ساعت 7 صبح صدها نفر از مزدوران پلیس ضد شورش به همراه گله های پر شمار اوباش موتور سوار با تجهیزات کامل در منطقه پل یادگار و خیابان آزادی و محدوده دانشگاه صنعتی شریف و خیابان حبیب الهی مستقر شده اند. همچنین انواع پلیس ضد شورش و لباس شخصی ها در تقاطع خیابان نواب، آزادی به سمت میدان انقلاب مستقر شده اند. از ساعات اولیه امروز هم نیروهای پر شمار ضد شورش، انواع لباس شخصی ها و ارازل بسیجی در میدان ونک و مناطق اطراف مستقر هستند. خیابان و میدان ولیعصر هم به صحنه جولان پلیس ضد شورش و انواع مزدوران حکومتی تبدیل شده است. نیروهای سرکوبگر و پلیس حکومت اسلامی برای کنترل اوضاع بشدت بر تعداد انواع نیروهای گشتی در مناطق مختلف تهران افزوده اند.

مردم با تمسخر و تحقیر به این مراسم اوباش چرخانی حکومت مینگرند. یکی از جوانان میگفت: "تا کی میخواهند و میتوانند 70 میلیون انسان گرسنه و به جان آمده، تشنه آزادی و رفاه را به ضرب باتوم،  تفنگ، شکنجه، تجاوز و اعدام کنترل کنند؟" این اوضاع برای حکومت اسلامی یعنی سقوط و پایان جنایاتش و ...

ساعت 10صبح
نازنین اکبری٬ فعال حزب اتحاد کمونیسم کارگری
19/3/89