برای درهم کوبیدن ماشین اعدام و آزادی تمامی زندانیان سیاسی بميدان بيائيم!

در آستانه سالگرد اعتراضات توده اى عليه جمهورى اسلامى هستيم. در يکسال گذشته براى صدمين بار روشن شد که جنگ جناح هاى حکومتى برسر بقاى نظام منحوس شان است. نظامى که فقر و اختناق، زن ستيزى، مذهب و اعدام ارکان اساسى آنست. از خمينى تا خامنه اى٬ از بنى صدر و موسوى تا احمدى نژاد٬ از گيلانى و صانعى تا مرتضوى و لاريجانى٬ از حجاريان و گنجى و سازگارا تا عباسى و فيروز آبادى و صفوى٬ از لاجوردى و خلخالى تا طائب و رادان و ضرغامى٬ صفى از جنايتکاران در سه دهه گذشته، جامعه ايران را به چهار ميخ کشيده اند. اين جمهورى اسلامى است که بار ديگر در زير فشار نخواستن جامعه و تلاششان براى سرنگونى٬ به جان یکدیگر افتاده اند. یکی بقاء را در اصلاح این هیولای سیاه اسلامی و دیگری در تشدید سياست تاکنونی سرکوب و اعدام جستجو میکند. اما راهی ندارند٬ این جنگ بازنده هاست!   
مردم آزادیخواه و برابری طلب
امروز مسئله مرکزىِ کشمکش سياسى در ايران نه جنگ جناح ها بلکه جنگ مردم با کل حکومت برسرنگونی رژیم اسلامی سرمایه است.
در روز ٢٢  خرداد با شعار "مرگ بر جمهوری اسلامی"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"، و فریاد آزادی، برابری و رفاه و لغو مجازات اعدام به اعتراض بلند شویم.


زمان: شنبه 12 یونی (ژوئن)، ساعت 16 – 17.30
محل تجمع: Avenyn, Kungsportsplatsen  
گو تنبرگ سوئد
حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد گوتنبرگ، سوئد
9 ژوئن 2010