دو خبر کارگرى٬

اخراج کارگران تعاونى مسکن نيروى انتظامى

بنا به گزارش دريافتى٬ تعاونی مسکن نیروی انتظامی واقع در جاده مخصوص کرج٬ ۱۵ نفر از کارگران این تعاونی را از کار بیکار کرد.

یکی از این کارگران در این باره گفت:

"سه ماه است که حقوق دریافت نکرده ایم. قرار بود که بعد از سه ماه ما را بیمه کنند٬ ولی متاسفانه در سه ماهه دوم نه تنها حقوق دریافت نکردیم٬ بیمه هم نکردند. ما برای پیگیری دفترچه بیمه به مدیرعامل تعاونی مسکن مراجعه کردیم و گفتیم کی به ما دفترچه بیمه تحویل می دهید؟ در جواب به ما گفت چه کسی گفته که شما بیمه می شوید؟ کارگر فصلی که بیمه نمی شود! ما پول بیمه را به خود شما می دهیم خودتان باید بروید در یکی از شرکت های بیمه خودتان را بیمه کنید! حق بیمه شما و حقوق شما که جمعا ۳۷۰ هزار تومان می شود ۶۷ هزار تومان اضافه مزایا و حق بیمه شماست. بروید خودتان را بیمه کنید..."

یکی دیگر از این کارگران در ادامه خطاب به رئیس شرکت گفت:

"الان سه ماه است که حقوق به ما ندادید٬ ما از کجا اجاره و زندگیمان را بگذارنیم و با چه پولی خودمان را بیمه کنیم؟ کمی رحم و مروت داشته باشید". این کارگر در ادامه گفت: "رئیس شرکت در جواب ما می گوید سه ماه عقب افتادگی حقوق که چیزی نیست. همین الان کارخانه و شرکت هایی هستند که ۷ و ۸ ماه حقوق به کارگرانش نداده اند٬ ولی هیچ اعتراضی نمی کنند! چرا شما اعتراض میکنید؟"

کارگران شرکت سازمايه

کارگران شرکت سازمایه که بعد از تجمع ۲۰ اردیبهشت متوجه وعده پوشالی و سر دواندن آنها توسط دست اندرکاران شرکت و مسئولین دولتی شده بودند٬ با مراجعه به دادگستری خواهان رسیدگی به پرونده شان شدند. یکی از کارگران این شرکت گفته است:

"به ما گفتند که روز دوشنبه در جلسه ای با دست اندرکاران و نمایندگان شرکت این موضوع بررسی و تعیین تکلیف می شود. اما اگر به ما جواب ندهند روز سه شنبه دست به یک تجمع اعتراض میزنیم".

***