حمله وزارت اطلاعات رژیم
به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری

 

بدینوسیله به اطلاع عموم میرسانیم که متاسفانه رژیم اسلامی در هفته پیش موفق شد سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری www.wupiran.org را پس از بارها تلاش از کار بیندازد و لطماتی به این سایت وارد کند. ما از تمامی علاقمندان و مراجعین پوزش میخواهیم.

سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری تاکنون و با تلاش بسیار مسئول این سایت در ایران بدون فیلتر قابل دسترسی بوده است. هم اکنون مسئول آتی تی حزب و کمپانی نگهدارنده سرور در صدد تعمیر صدمات وارده هستند و بزودی سایت حزب در دسترس علاقمندان خواهد بود.

این تلاشهای مذبوحانه رژیم اسلامی دردی از دردهای بیشمار و بن بست لاعلاج رژیم دوا نخواهد کرد.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

روابط عمومی حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١۷ مه ۲۰١۰